Cornštejn má novou vyhlídku

První prázdninový den se na zřícenině hradu Cornštejna poprvé otevřela vyhlídková plošina. Byla vybudována na zastřešení nového paláce na nádvoří a stala se součástí prohlídkové trasy. „Během stavebních prací, které financoval zřizovatel muzea Jihomoravský kraj, došlo k odtěžení sutin a sanaci klenby nového paláce, který byl poté zastřešen. Nová vyhlídka umožní návštěvníkům vidět okolí hradu zase z jiného úhlu,“ představuje Vladimíra Durajková, ředitelka Jihomoravského muzea Znojmo, které spravuje tuto památku.

Na prohlídkách hradu se návštěvníci seznámí i s novými archeologickými nálezy a s výsledky výzkumů archeologů muzea z počátku letošního roku. Šlo o další etapu záchranného archeologického výzkumu, který souvisel se sanací poškozené klenby sklepení západního nového paláce. Archeologické práce navázaly na první etapu z podzimu loňského roku, kdy bylo po obvodu paláce položeno sedm sond. Během probíhajícího výzkumu bylo postupně odstraněno souvrství o mocnosti zhruba dva až tři metry, a to v celé ploše paláce.

Začátek sezóny na zřícenině Cornštejna se proto posunul nejen kvůli probíhajícím stavebním pracím, ale i kvůli archeologickému výzkumu. Ten popisuje archeolog muzea David Rožnovský: „V místě poškození klenby, to je v severní polovině paláce, byl zásyp snížen až na původní podlahu. Po zdokumentování muselo dojít k odstranění části podlahy, aby byl poškozený segment klenby odhalen a následně odborně zpevněn. Klenba byla poškozena v důsledku pádu části severní boční stěny horního patra paláce. Podlahu, kterou lze datovat na přelom 14. a 15. století, překrýval zásyp z druhé poloviny 15. století, jenž je předběžně interpretován jako destrukční horizont související s obléháním hradu mezi léty 1464 až 1465 a jeho následným částečným pobořením. V jižní polovině paláce se v tomto zásypu podařily zachytit shořelé trámy dřevěné podlahy, které propadly z vyššího patra, zatímco v severní polovině se nacházela destrukce kachlových kamen.“ Podotkl zajímavost, že ač byl hrad nadále obýván, nebyl destrukční horizont o síle asi 80 centimetrů odstraněn, a přízemí paláce tak mohlo být využíváno jen v omezené míře. Na zásyp z 15. století byly po opuštění hradu navršeny další vrstvy převážně sutě, které vyplnily celé přízemí paláce.

Výzkum se soustředil také na prostor schodišťového přístavku nového paláce. Ve spodní části této věžovité stavby se podařilo odhalit dvě schodiště, po kterých se budou moci návštěvníci poprvé, po několika stech letech, nyní projít. „Díky tomuto rozsáhlému archeologickému výzkumu a náročným stavebním pracím je nejzachovalejší část hradu po staletích opět přístupná od přízemí až po střechu,“ uzavřela Durajková.

REKLAMA