Znojmo prodlužuje platnost parkovacích karet, nové budou elektronické

Městský úřad Znojmo bude nově od března příštího roku vydávat parkovací karty pouze v elektronické podobě. Novinkou bude také změna platnosti karty, a to maximálně na dvanáct po sobě jdoucích měsíců namísto výdeje na jeden kalendářní rok.

Rada města na svém jednání schválila uzavření licenční smlouvy na elektronicky vydávané a evidované parkovací karty ke stání motorových vozidel na vymezených parkovacích místech se společností GLOBDATA. Z důvodu nastavení všech funkcionalit bude tento systém uveden do provozu v březnu příštího roku, proto vedení města přistoupilo k prodloužení platnosti stávajících parkovacích karet.

„Držitelé parkovacích karet s platností do 31. prosince 2021 nemusí nikam chodit, platnost se jim automaticky prodlouží do 31. března 2022. Občané, kteří potřebují vystavit zcela novou kartu, se mohou dostavit na úřad, kde jim kartu vystavíme zdarma,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.

REKLAMA