Višňovští a Jevišovičtí připravují společný nákup energií

Raketového zvýšení cen energií se obávají nejen domácnosti a firmy, ale i obce, které provozují základní a mateřské školy, domovy pro seniory, klubovny či knihovny. Ve dvou se to lépe táhne, řekli si v Jevišovicích a ve Višňovém, a připravují se na společný nákup energií na komoditní burze Kladno. „Díky tomuto postupu získáme nižší cenu než při uzavření smluv s dodavateli na trhu. I tak ceny budou výrazně zvýšené, což zatíží obecní rozpočty,“ připomíná jevišovický starosta Pavel Málek, který je současně předsedou spolku obcí Znojemské Podhorácko.


Městys Višňové, který je zřizovatelem základní a mateřské školy a organizace „Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod“, má čtyři odběrná místa plynu a na dvacet elektrické energie. „Dodávky plynu máme smluvně zajištěné do konce roku od Pražské plynárenské a elektřinu od společnosti E. ON. Od spojení obcí, kvůli objemu nakupované energie, a vstupu přímo na komoditní burzu si slibujeme, že se nám podaří získat co nejlevnější ceny na příští rok,“ zdůrazňuje višňovský místostarosta Pavel Havelka.


Fotovoltaika pro osvětlení ulic, školu i čističku

Višňovští plánují další úspory, například chtějí instalovat energeticky méně náročné veřejné osvětlení, využít fotovoltaiku a fototermiku. „Po konzultacích s odborníky jsme zvolili dva pilotní projekty. Na budově domu s pečovatelskou službou (DPS) připravujeme instalaci fotovoltaických panelů. Přes den budou dobíjet baterie, z kterých bude v noci napájena část veřejného osvětlení i spotřeba elektrické energie v budově DPS. Přebytky mohou ohřívat vodu pro nájemníky těchto bytů. K přímému ohřevu vody by mohly sloužit i fototermické panely,“ popsal místostarosta Višňového Pavel Havelka. Doplnil, že pro napájení veřejného osvětlení mohou v městysi využít i střechy dalších budov, například hasičárnu, fotbalové kabiny, dům se sociálními byty nebo budovu sběrného dvora či údržby.


Fotovoltaika výrazně sníží cenu elektřiny i při čištění odpadních vod v místní čističce, což se samozřejmě projeví ve snížení ceny za tuto službu. „Fotovoltaické panely by mohly v budoucnu čerpat také vodu z našeho vrtu na pitnou vodu, nebo dodávat energii v provozu vodojemu a vodárny. Solární panely mohou být instalovány na střeše naší základní a mateřské školy, kina – cyklopenzionu, kde by rovněž snížily odběr elektřiny a plynu ze sítě,“ nastínil višňovský místostarosta. Dodal, že jde o projekty, které dotacemi podporuje stát. Solární panely na ploše jednoho hektaru v rámci „komunitní energetiky“, které by zásobovaly elektrickou energií město, domácnosti, firmy i okolní obce, chystá i město Jevišovice.

REKLAMA