Ústavní soud vyhověl stížnosti jachtařů

Značně nelibě nesli jachtaři opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který prakticky zakázal plavbu plavidel se spalovacím motorem na Vranovské přehradě. O svá práva bojovali bezúspěšně u správních soudů. Domohli se jich až stížností k Ústavnímu soudu, který jim minulý týden vyhověl. Jachtaři v ní namítali, že opatření, konkrétně v části „Plavba“ je omezuje v provozování jachetních sportů. Poukazovali především na rozpor s platnou vyhláškou číslo 46 z roku 2015 Sbírky zákonů vydanou Ministerstvem dopravy. Podle ní mohou mít lodi na Vranovské přehradě spalovací motor do výkonu 10 kW a jet omezenou rychlostí. Větší motor mohou mít plachetnice využívající jako hlavní pohon sílu větru a spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek.


„Pokud vyhláška jako podzákonný právní předpis, který byl vydán mimo jiné za účelem zajištění ochrany vod, povoluje plavbu plavidel se spalovacím motorem, správní orgán vydávající opatření obecné povahy jakým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, je tímto podzákonným právním předpisem vázán, a nemůže jej ‚negovat‘. Nemůže vydat vlastní opatření obecné povahy o tom, že plavbu těmto plavidlům na téže vodní ploše Vranovské přehrady zcela znemožní,“ konstatovala mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.


Ústavní soud proto zrušil předchozí rozhodnutí Krajského soudu Brno a Nejvyššího správního soudu a vyslovil závazný právní názor, jak mělo být ve věci postupováno. „Opatření obecné povahy ale platí prozatím dál. Teď bude důležité, jestli se nám podaří dohodnout s krajským úřadem na úpravě současné nezákonné regulace nebo jestli budeme čekat na formální zrušení části krajské vyhlášky soudem,“ nastínil aktuální situaci Miroslav Švéda, prezident Yacht Clubu Vranovská přehrada, který se obrátil na soud. Jachtaře z tohoto klubu podporují kolegové ze sousedního Yacht Clubu Znojmo.

REKLAMA