Světový den vody slavili v Dalešicích prohlídkou hráze

Sympatická průvodkyně paní Marcela Moravcová čekala v sobotu na všechny, kteří se rozhodli využít možnosti navštívit Dalešickou přehradu, kde pořádali prohlídky, při kterých se zájemci mohli dostat na místa, kam to není běžně možné. A také se mnoho zajímavého dozvědět. Třeba to, že místní přehrada je nejvyšší sypanou hrází v Evropě, která měří 102 metrů! A její hloubka přes 85 metrů je rekordní v České republice. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice dokáže rychle regulovat nadbytek nebo nedostatek elektřiny v síti. Umožňují to čtyři reverzní Francisovi turbíny, které najdete v její strojovně. Pokud je v síti energie moc, začnou přečerpávat z dolní přehrady v Mohelně do té horní. Pokud naopak energie chybí, začnou ji vyrábět. Spodní nádrž vodního díla Dalešice je zároveň také rezervoárem chladicí vody pro nedalekou Jadernou elektrárnu Dukovany.


Dalešické vodní dílo letos slaví 45 let od uvedení do provozu v roce 1978. Stavělo se osm let a mimo jiné je i dějištěm filmu Kdo hledá zlaté dno režiséra Jiřího Menzela. Možná už tehdy si vyhlédl Dalešický pivovar, kde natočil svůj známější snímek Postřižiny.

REKLAMA