Nekonečný příběh: Povolení obchvatu znovu a jinak

Další ránu dostala dostavba chybějícího kousku první části obchvatu Znojma. Krajský úřad definitivně zrušil územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem nekonečně se protahujícího projektu, už se nebude proti tomuto verdiktu ani odvolávat a rovnou se soustředí na přípravu nové žádosti o územní rozhodnutí. Dostáváme se tak znovu na začátek někam tam, kde jsme byli už před dvanácti lety.


Jásot nad mrtvolou dostavby obchvatu neskrývají aktivistické organizace, které dostavbě spousty let úspěšně brání. Zástupci jedné z nich, Děti Země, mluví o krachu ani ne kilometrové části znojemského obchvatu. „Průběh řízení o umístění 1. části I. etapy obchvatu Znojma délky pouhých 752 metrů z jeho celkové délky téměř 12,1 km dokládá důležitost účasti spolků v povolovacích řízeních, neboť místní občané a Spolek Obchvat úspěšně upozorňovali, že investor nepředkládal všechny podklady a stavební úřad stále rozhodoval nezákonně. Krajský úřad totiž všechna tři územní rozhodnutí zrušil,“ konstatoval předseda Dětí Země Miroslav Patrik.


Ředitelství silnic a dálnic nepomohlo ani to, že se pokoušelo rozdělit stavbu obchvatu Znojma na více částí a povolení získávat postupně, aby se aspoň něco mohlo průběžně stavět. Bohužel to nejdůležitější, napojení na silnic do Brna, nevyšlo. „Je obdivuhodné, že místní znojemský spolek a další účastníci řízení odhalovali nezákonné postupy stavebního úřadu při umístění kousku obchvatu města, takže krajský úřad musel v únoru 2013, v srpnu 2017 a nyní územní rozhodnutí zrušit,“ dodal Patrik, aby bylo skutečně jasno, komu mohou Znojmáci za neexistenci funkčního obchvatu poděkovat.


Odpůrci obchvatu se podle něj postarali i o to, že Ministerstvo zdravotnictví odmítlo i hlukovou studii vypracovanou Ředitelstvím silnic a dálnic. „Je obdivuhodné, že místní znojemský spolek a další účastníci řízení odhalovali nezákonné postupy stavebního úřadu při umístění kousku obchvatu města, takže krajský úřad musel v únoru 2013, v srpnu 2017 a nyní územní rozhodnutí zrušit,“ uvádí Patrik, který upřesňuje, že od roku 2019 se jezdí jen po 30 procentech trasy obchvatu. „Je absurdní, pokud státní investor předloží vadnou hlukovou studii, která se vlivy hluku na lidské zdraví, a ani zmírňujícími opatřeními řádně nezabývá, státní hygiena vydá souhlasné závazné stanovisko a stavební úřad takovou stavbu umístí. Naštěstí Ministerstvo zdravotnictví na základě námitek občanů chyby najatého odborníka na hluk i své podřízeného instituce uznalo a další umisťování stavby tak ukončilo,“ uzavřel Patrik.

Celý článek najdete v tištěné podobě Znojemského týdne nebo v jeho elektronické podobě.


REKLAMA