Někteří Šanovští nechtějí za sousedy klienty Emina zámku

Zatímco v Šanově první petice proti přestěhování osmnácti klientů z nedalekého Emina zámku do chystaných tří domů v ulici Břízová je bezpředmětná, ta druhá je aktuální. Iniciovala ji skupina občanů, kteří nesouhlasí s tím, aby domy stály v ulici Dlouhá, u lesoparku s rybníčkem a in-line dráhou, v místě častých vycházek, her a relaxace především dětí. Pozemek na Břízové patří Jihomoravskému kraji, který jej nyní má vyměnit za parcelu u odpočinkové zóny v Dlouhé. Směna podléhá souhlasu zastupitelů. Z původně plánovaných tří domů pro osmnáct klientů Emina zámku budou v Šanově stát jen dva domy pro dvanáct lidí.


Obavy o bezpečnost

Autoři petice, z nichž někteří bydlí nedaleko zamýšlené stavby, jsou proti vybudování komunitní služby v centru obce pro klienty Emina zámku. Což jsou lidé s chronickým duševním onemocněním nebo duševním onemocněním vzniklým v důsledku závislosti na návykových látkách. „Po konzultaci s odborníkem, který léčí pacienty s touto diagnózou, víme, že nikdo nemůže dát záruku, že se nemoc neprojeví formou ataky, kde může být člověk se schizofrenií – duševním onemocněním nebezpečný sobě i okolí,“ uvádí se v petici. Dokument současně upozorňuje na to, že léčba nastavená u těchto pacientů, má kolísavé účinky, pokud by opět konzumovali návykovou látku. Ty jsou dostupné v obchodě a v pohostinství, nedaleko zamýšleného komunitního centra.


I duševně nemocní mají právo na běžný život

Tyto a další proti argumenty obyvatel Šanova vyvraceli na setkání v tamním kulturním domě zástupci Jihomoravského kraje a Emina zámku. Zdůrazňují, že lidé s duševním onemocněním mají právo na normální život. Podle nejnovějších výzkumů se ukazuje, že překážkou pro zotavení a zlepšení jejich stavu není až tak jejich nemoc, jako život v ústavech, bez kontaktů s běžnými lidmi. Západní společnost, stejně tak i naše republika, proto nastoupila proces proměny těchto sociálních služeb. Jihomoravský kraj má na to z Integračního regionálního operačního programu, který je součástí Evropských fondů, vyčleněno na 600 miliard korun. V této částce je začleněna i stavba domů komunitního bydlení v Šanově.


Nic neprovedli, nekradou, ani neobtěžují

Autorům petice chybí záruka, že klienti Emina zámku budou nejen pod dohledem pečovatelky, ale i zdravotníka a lékaře psychiatra. Mají obavu o své děti a chtějí, aby se mohli cítit bezpečně při pohybu v obci. „Klienti Emina zámku nejsou nebezpeční, kdyby byli, tak nebudou v sociální službě, ale v psychiatrické nemocnici, v detenčním ústavu, nebo ve věznici. Nic neprovedli. Pokud jde o trestné činy, ještě nikdy se nestalo, že by šlo o klienta, který byl ze sociální služby. Nejsou o nic nebezpečnější, než kdokoliv z nás. Nedělejme z těchto lidí ty, kterými nejsou,“ konstatoval vedoucí sociálního odboru Úřadu Jihomoravského kraje Petr Horehleď, kterému se příčí, že někteří nahlíží na tyto lidí jako na potencionálně nebezpečné. Také informoval, že nejde o žádný experiment, Jihomoravský kraj je jeden z posledních krajů, který transformaci sociálních služeb provádí. Velmi dobré zkušenosti s ní mají v Pardubickém kraji, například ve Skutči tito lidé běžně chodí pro obědy do školní jídelny.
Ředitel Emina zámku Vít Janků informoval, že za klienty budou i nadále jezdit ošetřující lékaři, a to praktik a psychiatr: „ Už nyní je vše smluvně zajištěno. Obědy budou klientům dováženy, snídaně a večeře si budou s pracovnicemi připravovat sami. Těm s nejvyšší mírou podpory je bude chystat personál.“ Také se mu nelíbí, že někteří lidé vidí v duševně nemocných divné lidi, kteří mají být zavřeni: „To bychom zase začali dělit společnost na dobré, horší a špatné. Ti co půjdou v obci na procházku tak si budou něco brebentit nebo prozpěvovat, protože mají psychickou nemoc, ale určitě vás pozdraví,“ řekl.


Z šestilůžkových pokojů do soukromí

Místní na setkání se zástupci Jihomoravského kraje a Emina zámku také uvedli, že podle jejich informací dochází někdy k potyčkám v tomto zařízení. Jak upřesnil sociální pracovník Emina zámku Roman Letocha, převážná většina konfliktů vzniká tím, že v něm žije pohromadě na pět desítek mužů. „Na pokoji jich bydlí až šest, kdy například jeden z nich si chce číst a druhý spát. Omezený je i počet sprch a toalet. Pokud budou mít dostatečnou míru soukromí, tak tyto neshody vůbec nevzniknou,“ nastínil Letocha. Podotkl, že necelá desítka klientů se snaží zařadit do běžného života tím, že pracují, demontují na součástky vyřazenou elektrotechniku pro jednu firmu. Že půjde o důstojné bydlení pro lidi s duševním hendikepem, podtrhl hejtman kraje Jan Grolich: „Pokud byste měli sami navrhnout dům, ve kterém by tito klienti měli bydlet, nikdy nenakreslíte zámek. A neudělá to ani žádný architekt. Vzhledem k tomu, že hendikepovaní budou mít kolem sebe stále doprovod a kvalifikovaný personál, nepřináší to žádná rizika. Jako kraj jsme připraveni jim pomoci a postavit pro ně vhodné bydlení.“


V obci jsou další tři sociální služby

Autoři petice se domnívají, že v Šanově je dostatek sociálních služeb, a to Chráněné bydlení, které vzniklo po transformaci Břežanského zámku, s jehož klienty udržují dobré sousedské a kamarádské vztahy. Stejně tak vítají Domov Senecura pro důchodce a Sociální bydlení pro seniory Šanova. Navrhují, aby předmětem transformace byla jiná cílová skupina klientů.


Fámy o prodeji památky

Zástupci Jihomoravského kraje i senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina připomněli, že do té doby, než budou postaveny komunitní domy pro pět desítek klientů Emina zámku, nelze řešit, co se stane s touto památkou. Kromě Šanova mají domy pro ně stát také v Hevlíně a na Moravskokrumlovsku. Bydlet mají i v bytech ve Znojmě. Jak shrnula krajská radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová, Jihomoravský kraj bude postupovat obdobně jako například kraje na severní Moravě nebo na Vysočině: „Buď z Emina zámku vznikne komunitní centrum, nebo stavba připadne obci či městu. Právě města mají zájem zřizovat v těchto objektech třeba knihovnu, školku nebo dětskou skupinu. Třetí možností je, že objekt bude sloužit jiným účelům. Až tou poslední možností je prodej. Pokud na něj dojde, budou přizváni zástupci Šanova nebo uspořádáme setkání s občany vaší obce.“ Podobnou petici mají v Hevlíně. V obci, která má kolem 1 430 obyvatel, petice měla v minulém týdnu na tři stovky podpisů.

REKLAMA