Na kulturních akcích pomohou mobilní nárazové bariéry

Znojmo zakoupilo mobilní nárazové bariéry, které poslouží k zajištění ochrany osob při pořádání hromadných akcí. Poprvé budou využity v září na Znojemském historickém vinobraní. Bariéra zpomalí, zastaví a imobilizuje jakékoliv vozidlo případného útočníka do 18 tun na minimálním prostoru.


Město Znojmo je dle znění obecně platných předpisů a metodických materiálů Ministerstva vnitra ČR povinno zajistit bezpečnost všech osob na hromadných akcích technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními (tzv. ochrana měkkých cílů). „Úkolem organizátorů akcí je zajištění bezpečnosti. Jednou z hrozeb je útok prostřednictvím nájezdu vozidla do lidí. S tím nám doposud pomáhala vozidla dobrovolných hasičů, což není ideální řešení. Proto jsme se rozhodli přistoupit k nákupu těchto bariér,“ vysvětluje starosta města Znojma Jakub Malačka.


Bariéry lze mimo jiné využít k vytvoření koridorů pro průjezd vozidel jednotek integrovaného záchranného systému na veřejná prostranství, usměrnění davu při společenských či sportovních akcích a k operativnímu zajištění dopravní uzávěry při mimořádných situacích. Kompletně sestavené bariéry je možné také rychle odstranit z vozovky, například při nutnosti zásahu vozidel jednotek integrovaného záchranného systému. „Mobilní bariéry jsou na rozdíl od pevných sloupkových bariér velmi flexibilní a efektivním nástrojem ochrany občanů. Lze je využít prakticky kdekoliv. Nejsou vázány na jedno místo či jednu situaci,“ popisuje starosta a zároveň dodává: „Doufám, že budou bariéry ve Znojmě použity vždy jen preventivně. V dnešní době je však potřeba být připraven, než překvapen, jaké neštěstí se stalo.“


Montáž i demontáž bariér je jednoduchá. Nevyžaduje použití nářadí a je velmi rychlá, sestavení jedné sady trvá přibližně 3 minuty. Zábrana je soustavou funkčních prvků, které jsou opatřeny pojezdnými kolečky pro jednoduchou manipulaci. Bariéry se přizpůsobí různým terénům. Lze je použít například na chodnících, přechodech, nerovných cestách i na velmi členitém terénu. Jednotlivé prvky jsou spojeny flexibilními spojkami, které podporují kopírování nerovností v řádu desítek centimetrů. Zakoupenou sadu je navíc možné v budoucnu rozšiřovat. Znojmo pořídilo tři sady bariér F-11 (imobilizace vozidel do 7,5 tuny/osobní, dodávky) a tři sady těžké bariéry F-18 (imobilizace vozidel do 18 tun/nákladní, kamiony) značky PITAGONE. Investice zde byla ve výši bezmála 1,5 milionu korun (bez DPH). V rámci ceny je garantovaný servis i výměna poškozených dílů při incidentu zdarma.

REKLAMA