Meteoaltánek získá zpět svou barevnost

Plášť meteorologického altánku na Komenského náměstí prochází v současné době kompletní obnovou, díky níž mu budou navráceny jeho původní barvy, a to červená a žlutá. Právě tyto barvy má ve znaku město Znojmo. Meteorologický altánek je kulturní památkou. Nachází se v dolní části Komenského náměstí na okraji Středního parku. Lze zde zjistit momentální teplotu vzduchu, maximální teplotu, vlhkost, barometrický tlak i řadu dalších údajů a informací z oblasti meteorologie. Informace na displejích jsou pravidelně aktualizované. V rámci restaurátorského průzkumu omítkových vrstev zděných konstrukcí altánku bylo zjištěno, že pod vrstvou novodobé omítky se nachází původní teracový povrch žlutookrové barvy. Dále bylo odhaleno, že schody s podestou, strop, kovová konstrukce přístroje a plechová střecha byly původně provedeny v červené barvě. Červený nátěr plechové střechy dokládají červené kapky, které byly objeveny na římse pod štukem. Zjištěné barevné schéma odpovídá tzv. českému národnímu stylu 1. republiky. Barevný koncept je zřejmě odvozen od heraldických barev znaku města Znojma. V rámci oprav bude meteorologický altánek obnoven do původního červeno žlutého barevného provedení. Práce na obnově byly zahájeny v červnu s předpokládaným dokončením v měsíci srpnu. Veškeré práce probíhají pod dohledem garantů Národního památkového ústavu a orgánu památkové péče.


Meteorologický altánek vznikl v roce 1930. Jeho autorem je český architekt Hynek Ignác Smejkal. Znojemský meteorologický altánek má tvar kupole podepírané čtyřmi sloupy, která má chránit před slunečními paprsky meteorologické přístroje nacházející se ve střední čtyřboké vitríně. Altánek prošel zásadní opravou v roce 2005, kdy jeho zděné konstrukce byly omítnuty vrstvou štuku bílé barvy. Samotné přístroje byly vybaveny moderní meteorologickou technologií. Návštěvník této památky se může seznámit pomocí informačních tabulí nejen s její historií, ale především mu jsou poskytnuty základní informace o podnebí Znojma a okolí. Rovněž zde naleznete i informaci o aktuálních hodnotách meteorologických veličin, které jsou zobrazovány na soustavě displejů umístěných na dvou stranách vitríny, popřípadě jaký je jejich praktický význam.

REKLAMA