Lidem vadí nepořádek a incidenty v parku

Oáza klidu a odpočinku – Městský park v centru Znojma, se od podvečera do noci mění v hlučné místo, kde se popíjí alkohol či konzumují drogy. Svědčí o tom pohozené lahve a plechovky od alkoholu nebo injekční stříkačky s jehlami. Množství takových a dalších odpadků, včetně nedopalků cigaret, které v parku po takových nočních „mejdanech“ zůstanou, nechá každé ráno vysbírat znojemská radnice.


V horním parku se často zdržují hosté ze sousedního nedávno otevřeného nočního baru Corso Pub. Městský park si vybrala jako místo pro setkávání a zábavu romská komunita, a to už od odpoledních hodin. „Někteří Romové zaberou cestu v parku tak, že se ani nedá projít. Při venčení psa proto přejdu na opačnou stranu a raději si jich nevšímám, nechci se s nimi dostat do konfliktu, protože bývají agresivní,“ vyprávěl bydlící z nedaleké ulice. Další muž, který středním parkem procházel, byl svědkem toho, jak cyklista upozornil jednoho Roma, aby mu neblokoval cyklostezku, ale se zlou se potázal. Ten mu začal sprostě nadávat a chystal se ho fyzicky napadnout. Muž na kole naštěstí ujel,“ popsal svědek, jehož totožnost redakce Znojemského týdne zná, který si ale nepřál publikovat své jméno. Vyprávět by mohli obyvatelé domů u středního parku, kteří kvůli hlučnému chování a křiku stěží usnou i při zavřených oknech. „Je to hrůza, kolik obalů od pití, papírů a na lavičkách nalepených žvýkaček ve středním parku je. Místo úklidové služby by měli nepořádek odstranit ti, co jej způsobili,“ komentovala žena, která tudy často prochází.


Někteří neposlechnou ani muže v uniformách

Kvůli problémovému chování některých lidí, zvláště ve večerních a nočních hodinách, park se psy kontrolují posílené hlídky strážníků Městské policie Znojmo. Pravidelně tam hlídkují i policisté. Na starosti ale mají i jiné části města, takže tam nejsou stále a toho výtržníci a vandalové zneužívají. Složité situace vznikají i tehdy, pokud se v parku sejdou celé rodiny. Město Znojmo plánuje, že zde budou působit i asistenti prevence kriminality.


Pokud muži v uniformě vidí, že návštěvníci parku narušují veřejný pořádek nebo pijí v parku alkohol, což je zakázáno vyhláškou města, tak zasáhnou. Za drobnější prohřešky jim domlouvají. Pokud jsou závažnějšího charakteru nebo se jich dopouští opakovaně, tak udělují pokuty, a to do výše pěti tisíc korun. „Za poslední měsíc (červenec) strážníci řešili v Městském parku jedenáct přestupků: Jednalo se o znečištění veřejného prostranství, znevážení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Také o zákaz konzumace alkoholu a zákaz míčových her, což je porušení dvou vyhlášek města,“ vyjmenovala Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice. Poznamenala, že pokud podezřelý s přestupkem nesouhlasí, řeší jej přestupková komise. Z uvedeného výčtu je patrné, že někteří si z napomenutí nebo domluvy nic nedělají nebo pokutu nezaplatí.


Jednou z možností jak zpřísnit potrestání je snížení či odebrání sociálních dávek, pokud je narušitelé klidu a pořádku pobírají. „Podle zákona existují určité situace, kdy odbor přestupků informuje Úřad práce, který dávky vyplácí, o uložených a nezaplacených pokutách za různé přestupky. Samotné rozhodnutí o snížení sociálních dávek je pak ale již v kompetenci Úřadu práce,“ vysvětlila Mandátová.

REKLAMA