Hejtman podpořil cestovní ruch i dostupné bydlení

Se starosty Vranovska, Hrušovanska a Znojma, s řediteli škol, s podnikateli, s vedením znojemské Charity i Správy Národního parku Podyjí během dvoudenní návštěvy Znojemska hovořil hejtman kraje Jan Grolich. Chtěl poznat náš region, který patří mezi sociálně a hospodářsky ohrožené, i získat informace od lidí, kteří v něm žijí. Kraj sice velké a dlouhodobé projekty, jako je například dopravní infrastruktura, neovlivní, ale rád by pomohl s těmi, které lze uskutečnit po malých krocích v krátkém čase.
„Jednou z cest je ohrožená území ještě více upřednostnit, protože dotační tituly už pro ně vypsány máme. Další možností je vyčlenit peníze na konkrétní dotační program v ohroženém území nebo jen pro určité lokality v něm,“ nastínil hejtman.


Kraj by podle něj v rámci dostupného bydlení mohl vypsat dotaci na zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domů. „Na Vranovsku se pozemky na stavbu rodinných domů prodávají téměř zadarmo, jen aby odtud lidé neodcházeli. Obce si tam na zasíťování pozemků ani nevydělají, na rozdíl od těch v okolí Brna, kde je o parcely velký zájem. Druhou cestou je vypsání dotace na demolice budov v majetku obcí, které jsou v dezolátním stavu. Po jejich zbourání by tam mohlo vzniknout místo na stavbu nového domu nebo na jakýkoliv jiný objekt,“ uvedl Grolich.


Karavanová stání i cyklostezky

Hejtman ocenil, že Znojemsko, Znojmo a Vranovsko má poměrně velký potenciál cestovního ruchu. Se starosty i s podnikateli se proto bavil o aktivitách, které by do regionu přivedly více turistů a také by prodloužily turistickou sezonu na delší období. „Schválili jsme nový dotační titul na karavanová stání. Pokud jej obec vybuduje a zavede je do mapy aplikace, lidé je tam najdou, a přijedou. Myslím, že v příhraničním území vašeho regionu by karavanová stání mohli využívat i turisté ze zahraničí,“ vyjádřil Grolich.

Na setkání se starosty Hrušovanska zaujal Jana Grolicha záměr vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Jevišovky, která by vedla z Hrušovan nad Jevišovkou do Jevišovic. Informoval o něm hrušovanský zastupitel Patrik Reichl, který připomněl, že na Hrušovansko přijíždí do penzionů turisté, kteří si nemají kam vyjet na kole. „Nyní je na starostech, aby se domluvili, vypracovali projekt, potom do něj může vstoupit kraj a uzavřít s obcemi rámcovou smlouvu o spolupráci,“ zdůraznil hejtman. Dodal, že kraj dotační program na cyklostezky má.


Věčné téma: Opravy silnic

Starostové na Hrušovansku si postěžovali na problémy se zajišťováním oprav místních komunikací jako například v Božicích nebo v Hrušovanech nad Jevišovkou. Hejtman potvrdil, že v roce 2020, kdy nastoupil po podzimních volbách do vedení kraje, bylo na opravy silnic na jižní Moravě vynaloženo 1,5 miliardy korun, v roce 2022 to byly už 2,3 miliardy. „Snažíme se dávat na opravy silnic co nejvíce peněz, i když letos jich má být o něco méně. Bude záležet na finanční spoluúčasti z Integrovaného regionálního operačního programu. Projektování i opravy silnic jsou značně nákladné, a také se stává, že stavební firmy se na výběrová řízení nehlásí, protože je jich málo,“ vysvětlil Grolich.


Hejtman poznatky získané na Znojemsku vyhodnotí a s návrhy na nové dotační tituly jako je například na zasíťování stavebních pozemků pro rodinné domy, přednese na radě kraje, ta je musí schválit, aby mohly být vypsány.

REKLAMA