Cyklostezky pomohou opravit krajské peníze

Cesty a stezky pro cyklisty nevyužívají jen děti a dospělí na kolech, ale také turisté, sportovci nebo maminky s kočárky či senioři k procházkám. Skoro celý rok je takto v provozu páteřní cyklostezka, která vede nedaleko Slatinského rybníka na Moravskokrumlovsku. Má název „Jevišovicko – Krumlovsko- Vémyslice“ a spojuje dvě významné mezinárodní cyklotrasy Greenway „Praha – Vídeň“ a „Krakow – Morava – Wien“.


Obec Rybníky tuto cyklostezku procházející jejím katastrem v délce asi 2,5 kilometru, postupně obnovuje. „Opravu prostřední části již máme hotovu. V dezolátním stavu je poslední část vedoucí ke Slatinskému rybníku. Náklady na opravu dvousetmetrového úseku vychází na 499 tisíc korun. Šedesát procent této letošní investice má uhradit dotace z Jihomoravského kraje. Nakonec nám zbude oprava první části, o což se pokusíme v nejbližších letech. Cyklotrasa procházející územím naší obce, která směřuje do Moravského Krumlova a v opačném směru do Vémyslic, tak získá nový souvislý povrch,“ informovala starostka obce Rybníky Lucie Šeinerová. Ocenila i tuto menší dotaci z kraje, kterou využijí ke zvelebení obce. Připomněla, že během šesti let, co je ve vedení obce, každoročně čerpají z kraje finance z několika dotačních programů.


Servisní stojan na kola v Plenkovicích

Celkem 167 kilometrů dlouhá Mlynářská cyklostezka začíná v Novém Městě na Moravě a z Vysočiny se stáčí k nám na jih, na Moravskokrumlovsko a Znojemsko. Její trasa vede kolem zaniklých i současných mlýnů, které se staly památkami, jako je například Havlínův mlýn v Plenkovicích.
Plenkovičtí ze tří krajských titulů určených na rozvoj cykloturistiky, vybrali ten na cyklistickou infrastrukturu. Dotace jim pomůže uhradit náklady na stojan na kola a servisní stojan na kola, které instalují na návsi. „Stojan bude sloužit pro jednoduchou opravu kol projíždějících cyklistů. Jeho součástí je nářadí a pumpa na nahuštění pneumatik, “ přiblížil starosta Plenkovic Lukáš Holcman. Doplnil, že třetí stojan na kola bude na odpočinkové ploše u velkého rybníka v obci.


Pohodlně ze Strachotic do Slupi

Klidná polní cesta vedoucí kolem mlýnského náhonu ze Strachotic do Slupi je vyhledávaným místem pro procházky obyvatel obou vesnic. Při deštivém počasí je ale stezka zablácená, což se Strachotičtí rozhodli změnit a tuto necelý kilometr dlouhou komunikaci zpevnit asfaltovým či jiným vhodným materiálem. „Letos necháme vypracovat projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení. Z Jihomoravského kraje máme na zhotovení dokumentace dostat 150 tisícovou dotaci a během následujících dvou let plánujeme, že cestu upravíme. Odhaduji, že půjde o náklady nejvýše do pěti milionů korun,“ přibližuje starosta Strachotic Luděk Müller. Poznamenal, že asi 110 metrů cesty vede katastrem nedaleké Slupi, proto by se Strachotičtí rádi se svými sousedy dohodli na spolufinancování výstavby. Po dokončení bude cesta sloužit pěším i cyklistům jako bezpečná spojnice obou obcí

REKLAMA