Bývalá účetní zpronevěřila skoro sedm set tisíc korun

Na 1 442 308 korun se vyšplhala škoda, kterou obci Tavíkovice nezodpovědným a ziskuchtivým hospodařením způsobila bývalá účetní. Tato částka byla vyčíslena v auditu, který nechalo vloni vypracovat nové vedení obce, které nastoupilo po komunálních volbách před dvěma lety. Podle něj se úřednice, která měla na obecním úřadě v Tavíkovicích na starosti finance, v letech 2017 až 2022 neoprávněně obohacovala. Například vystavovala fiktivní faktury a jejich úhrady si posílala na svůj soukromý bankovní účet. Dále neoprávněně do své kapsy inkasovala peníze z hotovostní pokladny obce. V účetnictví některé doklady chyběly, včetně stravenek v hodnotě tisíců korun, další doklady zase nebyly zaúčtovány.


Auditor při kontrole také přišel na to, že bývalá účetní měla vyšší plat, než jaký by měla správně mít podle platových tabulek. Šlo měsíčně o částku 4 260 korun. Jeden její platový výměr byl na nepodepsané kopii, další pro roky 2021 a 2022 nebyly při kontrole předloženy. Podobné to bylo i s odměnami, které třeba v roce 2022 dostala vyplaceny bez písemného schválení, což znamená, že neoprávněně. Písemné odůvodnění chybělo i u příplatků za práci, které měsíčně představovaly 9 000 korun. Přitom příplatky se zpravidla poskytují za práci ve ztíženém pracovním prostředí.


Zprávy auditora, uveřejněné i na webových stránkách obce Tavíkovice, současně podtrhují, že řádně nepracoval finanční výbor. „Právě on je ze zákona oprávněn kontrolovat hospodaření s majetkem a s financemi obce,“ připomněl auditor Roman Bartoš, který konstatoval, že za roky 2021 a 2022 chybí zápisy a záznamy z kontrol tohoto výboru. Zjištěnými nedostatky se začala zabývat kriminální policie i přizvaný soudní znalec, který potvrdil výši škody 1 442 308 korun. „Případ jsme v polovině loňského července předali Okresnímu státnímu zastupitelství Znojmo s návrhem na podání obžaloby pro přečin zpronevěry,“ informoval krajský policejní mluvčí David Chaloupka.


Podle dostupných záznamů stačila bývalá účetní obci vrátit 50 tisíc korun. Znojemské státní zastupitelství po prověření všech důkazů a dokumentů podalo vloni v srpnu k Okresnímu soudu Znojmo obžalobu pro přečin zpronevěry pro škodu, kterou bývalá účetní způsobila obci Tavíkovice. Ta představuje 62 tisíc korun (v letech 2017 až 2019) a 632 528 korun (v letech 2020 až 2022), což je celkem 694 528 korun.

REKLAMA