Ředitelkou na ZŠ Pražská bude Simona Škaroupková

(Foto: www.zsprazska.cz) Sedm zájemců se přihlásilo na post ředitele Základní školy Pražská Znojmo. Konkurzní komise se po posouzení jejich přihlášek, dosavadních pracovních výsledků i řízených rozhovorů s nimi, usnesla, že čtyři z nich splňují kritéria a na pozici ředitele či ředitelky této základní školy. Komise také stanovila pořadí vhodných kandidátů. Většina jejích členů se shodla na prvním v pořadí – Mgr. Lukášovi Mertlíkovi. Ten však 22. ledna Radě města Znojma písemně oznámil, že odstupuje z konkurzního řízení a nepřijímá jmenování ředitelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pražská ve Znojmě. Rada města proto jmenovala uchazečku, která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě, a tou byla Mgr. Simona Škaroupková.


Nová ředitelka ZŠ Pražská Mgr. Simona Škaroupková nastoupí 1. února. Je absolventkou Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě a pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na této univerzitě si také doplnila studium pro výchovné poradce. V rámci pedagogické praxe působila na zno­jemských základních školách na Václavském náměstí, na náměstí Republiky a od roku 2020 pracuje jako učitelka na Základní škole Pražská.


Není bez zajímavosti, že do konkurzu se přihlásil i stávající ředitel této školy PaedDr. Pavel Trulík, který se rovněž dostal do čtveřice vhodných uchazečů na toto místo. Jak nastínil minulý týden, zatím není rozhodnut, zda na škole zůstane, či nikoliv. Simona Škaroupková byla dříve jeho podřízenou, nyní by to bylo naopak.

REKLAMA