Šanci na cenu má kostel v Blížkovicích

Nejvíc hlasů ze všech 45 památek zařazených do hlasování o „Cenu veřejnosti“ dostal kostel svatého Bartoloměje v Blížkovicích. Má tak velkou šanci získat toto ocenění v soutěži „O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2020“. Kostel, který je v majetku tamní římskokatolické farnosti, byl postaven počátkem 13. století. Jeho obnova probíhala po etapách od roku 2018 a dokončena byla vloni. V kostele byly opraveny statické poruchy, má nové omítky, které nahradily nevhodné břízolitové omítky ze 70. let minulého století. Nové jsou klempířské prvky. Průčelí bylo natřeno novým nátěrem. Odstín nátěru a štukových prvků byl zvolen podle průzkumu starších nátěrových vrstev dochovaných v podstřešních částech kostela. Součástí oprav byla i repase všech vstupních dveří a výměna některých oken v hlavní lodi. Navrácení barokní barevnosti výrazně přispělo k estetickému a vizuálnímu zhodnocení kostela, který se tak opět stal důstojnou dominantou městyse i okolní krajiny.

Kostel v Blížkovicích je šestou vloni opravenou a do soutěže zařazenou kulturní památkou na Znojemsku. Kromě něj soutěží o ceny odborné poroty a o cenu veřejnosti také kaple v Dolenicích, keramická továrna Kocanda v Kravsku, socha v Suchohrdlech u Miroslavi, boží muka ve Vratěníně a kaplička v Kasárnách, jak jsme je představili v minulém čísle našeho týdeníku. Hlasovat lze do středy 31. března. Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na číslo 736 301 

REKLAMA