Nová lezecká stěna návštěvníky nadchla

Slavnostního otevření veřejnosti se dočkala v sobotu 8. října nová lezecká stěna v Leskách ve Znojmě. Je umístěna v areálu tenisových kurtů, v místě minimálně využívaného kurtu s asfaltobetonovým povrchem.

Projekt lezecké stěny zvítězil v druhém ročníku participativního rozpočtu pro rok 2020. „I přes počáteční obtíže, při řešení realizace projektu, jsme se rozhodli projekt realizovat nad rámec participativního rozpočtu, a to s ohledem k vysokému zájmu o tento moderní sport. Mám velkou radost, že se vše podařilo a nové sportoviště můžeme nyní otevřít,“ vysvětluje rozhodnutí starosta města Znojma Jakub Malačka. Lezecká stěna je vysoká až třináct metrů a nabízí 25 různých lezeckých tras. A dle reakcí sobotních návštěvníků sklidila velmi pozitivní reakce. Přilákala na první test nadšence a milovníky tohoto sportu, ale i ty, kteří si jej přišli vyzkoušet úplně poprvé. Nejen jim byl k dispozici odborný dohled Horolezeckého klubu Znojmo. Nutno také dodat, že na lezecké stěně byly k vidění rozmanité věkové kategorie. Za redakci Znojemského týdne si můžeme jen přát, ať nové krásné sportoviště dobře slouží a občané jsou spokojeni, soudě dle jejich prvních dojmů tomu tak jistě bude.

REKLAMA