Vranovský zámek má nejmladší kastelánku

Pohled na barokní dominantu tyčící se na skále nad řekou ji jako mladou dívku fascinoval a natrvalo se jí vryl do paměti. Dnes zámek ve Vranově nad Dyjí obdivuje stejně jako před lety, když jej viděla poprvé, ale získává k němu i jiný vztah. Kateřina Doležalová se od prvního října, ve svých čtyřiadvaceti letech, stala jeho kastelánkou. Je tak nejmladší správkyní památky Národního památkového ústavu. Po šesti letech střídá na vranovském zámku Radka Ryšavého, který u památkářů zůstává a bude mít na starosti prohlídkové trasy hradů a zámků na Moravě. Kateřina Doležalová má bakalářský titul v oboru dějiny umění na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity a nyní pokračuje v magisterském studiu. Také několik let působila na zámku ve Slatiňanech, kde měla na starosti návštěvnický provoz.


Jaký máte vztah k hradům a zámkům a co Vás na nich nejvíc přitahuje? Vranov se po Slatiňanech stal Vašim druhým působištěm …
Nevnímám památky jen z uměleckého a estetického pohledu, jež se s ohledem na mé vzdělání i praxi nabízí, ale i jako člověk, který si je vědom nutnosti jejich ochrany, údržby a obnovy pro budoucí generace. Není tedy důležité, jak památku vnímám já, ale jak umožním, aby její umělecké hodnoty v celé její kráse viděli návštěvníci.


Proč jste se rozhodla přihlásit do konkurzu na profesi kastelánky je možná zbytečná otázka, ale přesto – proč?
Stát se vedoucím památkového objektu to byl můj velký sen. Rozhodla jsem se, že pokud si jej chci splnit, musím pro to něco udělat a hlavně se nebát. Jakmile se objevila nabídka na správu unikátní památky středoevropského významu s nespočtem uměleckých a architektonických hodnot, jakou je vranovský zámek, ani na vteřinu jsem neváhala.


Je Vám čtyřiadvacet let, nemáte obavu, že máte málo zkušeností?
Ne, protože mnohé zkušenosti s provozem a vedením památkového objektu jsem získala během svých pracovních příležitostí u Národního památkového ústavu. I když, nepochybuji o tom, že se mám stále co učit. Ostatně, učíme se každý celý život a právě to formuje naši osobnost i po profesní stránce.


Jaké pracovní povinnosti na Vás v nejbližší době čekají?
S kastelánem Radkem Ryšavým budeme na vranovském zámku působit společně do konce října. Během této doby mě odcházející kolega seznamuje s památkovým objektem, s jeho stavem, se započatými projekty a nezbytnou administrativou, která se k tomu všemu váže. Jak jsem již zmínila, zkušenosti s provozem do jisté míry mám, ale každý objekt je jiný. Ostatně věřím, že pokud každé stavbě, ať třeba rodinnému domu nebo zámku, bedlivě nasloucháme a pozorujeme ji, tak si každá řekne co je třeba. Takže budu vnímavá a pokusím se co nejvíce sžít s vranovským zámkem a zříceninou Nového Hrádku u Lukova, která rovněž patří pod vranovskou správu.


Jaké máte vize o správě zámku, o jeho opravách a o pořádání kulturních akcí jako jsou výstavy či koncerty?
Těch mám pro budoucí léta mnoho a ne všechny bych chtěla prozradit hned v začátcích. Dozajista chci navázat na započaté projekty svého předchůdce Radka Ryšavého. Vranovský zámek je rozsáhlý objekt, který má nejen spoustu silných, ale i slabých stránek. V budoucích letech bude potřeba kompletně předělat inženýrské sítě, což je zrovna jedna z věcí, která nebude na první pohled vidět, ale za to je nezbytná pro udržení dobrého stavu památky. Mám také plány na zpřístupnění dalších exteriérů v komplexu zámku. Jak jsem zmínila, jedná se o dlouhodobé plány, ty nejbližší projekty si nechám prozatím pro sebe. Veřejnost se ale o nich včas dozví. Co se týká kulturních akcí, zájemci se na ně mohou tradičně těšit během hlavní sezóny.

REKLAMA