Znojmo se chystá utratit většinu úspor z minulých let

(Foto: znojmocity.cz) Rekordní schodek rozpočtu schválili na svém posledním loňském zasedání zastupitelé Znojma. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí minus 368 milionů korun, což považuje opozice za nezodpovědné projídání úspor z minulosti. Ty činily zhruba půl miliardy korun, takže během tohoto roku se rozpustí takřka čtyři pětiny znojemských rezerv, které vznikaly mnoho let. Vedení města argumentuje zvýšenými výdaji zejména na energie.


Dříve než byl rozpočet schválen, probíhala dlouhá debata, což nebylo v minulých letech zvykem. Rozpočet byl totiž zpravidla předjednán s opozicí, případně upraven a samotné schválení pak byla už jen formalita. Letos to ale bylo jinak. Opoziční zastupitelé se snažili schválení rozpočtu alespoň odložit, což by nebylo nic neobvyklého. Schvalování rozpočtu na příslušný rok v únoru či dokonce v dubnu nebylo v minulosti žádnou výjimkou právě z důvodu reálnosti čísel. Do doby, než byl nový rozpočet schválen, se vždy hospodařilo v intencích toho minulého v rámci tzv. rozpočtového provizoria.


Návrh na odložení hlasování o rozpočtu, který podal zastupitel Jan Grois, ale těsně o jeden hlas neprošel. Stejně tak neprošel jeho návrh, aby část prostředků určená pro Znojemskou besedu a Správu nemovitostí byla přesunuta do krizového fondu na pomoc lidem ohroženým chudobou. „Navrhoval jsem, abychom zatím hospodařili v provizoriu a pokusili se rozpočet upravit tak, aby byl přívětivější a nedostal v budoucnu město do možných problémů. Bohužel jeden z nejhorších rozpočtů historie Znojma byl schválen i přesto, že tím radnice porušuje podmínky pro hospodaření, které byly nastaveny v úvěrové smlouvě s Komerční bankou. Rozpočet vůbec nepamatuje na pomoc lidem postiženým inflací a cenami energií, proto jsem navrhl přesun peněz z provozu na pomoc lidem. Opatření bylo rozpočtově neutrální, tedy nezvyšovalo schodek rozpočtu, přesto byl můj návrh zamítnut,“ konstatoval Jan Grois.


Nebyl zdaleka sám, komu se rozpočet nelíbil. Obecně zástupci opozice kritizovali, že se úspory z minulých let rozpouští v provozních nákladech a jen malou část výdajů tvoří investice. „Obávám se, že prostředky naspořené během uplynulých asi šesti let město utrácí velmi rychle, což by nás mohlo doběhnout v dalších letech a zhoršit ekonomický rating města, i proto jsem rozpočet nepodpořil. Do investic jde pouze 21 %, z toho 9,78 % na bazén a 11,59 % na vše ostatní. Je to o téměř 14 % (cca 182 milionů) méně, než v roce 2022. S koalicí nemáme spor nad investičními projekty. Ostatně prvních 20 projektů pokračuje z minula, za což jsem moc rád. V rozpočtu ovšem bohužel nenajdeme významnější investici do veřejného osvětlení, které nákladově velmi narostlo, ale rekonstrukcí svítidel by mohlo být dosaženo významných úspor. Bohužel nám vedení města nedodalo předem slíbené důležité podklady říkající, o kolik se navýší náklady příspěvkovým organizacím v souvislosti s nárůstem energií. Víme pouze o 38 miliónech za samotný městský úřad a nedozvěděli jsme se žádnou konkrétní úsporu v provozní části rozpočtu,“ uvedl bývalý starosta Znojma Jakub Malačka. Současná starostka Ivana Solařová mu oponovala, že schodek rozpočtu je podobný jako za minulého vedení. Podle Malačky ale do těchto počtů zahrnula i investici do nového bazénu v Louce, na kterou byl získán dlouhodobý úvěr za velmi výhodný úrok.


Při slovní přestřelce také současná koalice vyčítala minulému vedení nákupy velkých budov, jako je Domeček či Česká pošta na Horním náměstí, aniž by bylo jasné jejich budoucí využití. „Pro ně dnes musíme hledat využití a přitom musíme v kapse obracet každou korunu,“ konstatovala Solařová. Podle opozičního zastupitele Jiřího Kacetla ale byla koupě České pošty od státu výhodnou investicí, kdy město získalo nejen rozsáhlou budovu v čelní frontě, ale také velký dvůr a další budovu v zadní části. „Pokud bychom areál České pošty za tuto výhodnou cenu nekoupili, hrozilo by, že jej koupí nějaký soukromý investor a město by nemělo vůbec páky ovlivnit, co v tomto důležitém prostoru v samotném centru města vznikne. Ostatně současnému vedení nic nebrání v tom, aby areál České pošty nabídlo dále k prodeji, ovšem už s tím, že si může stanovit, co tam případně být může a co nikoliv,“ argumentoval Kacetl.


Starostka Ivana Solařová označila návrh rozpočtu za plán, kterým nové vedení Znojma začíná. „Není to závěrečný účet. Čelíme nárůstu energií, škrtali jsme a hledali úspory. Teď navíc čelíme zvýšené nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje. Situaci analyzujeme a společně s odborníky hledáme nejúčinnější formy pomoci. Chceme se zaměřit na lidi, kteří pomoc opravdu potřebují a jsou například ohroženi existenčně, nebo se zhoršení situace dotýká jejich dětí. Nejsem příznivcem plošného rozdávání peněz všem, pomoc musí být cílená,“ uvedla Ivana Solařová ke kritice, že rozpočet málo pamatuje na Znojmáky ohrožené ekonomickou a energetickou krizí.


Sestavování nového rozpočtu označila za nepotřebné. „O provizoriu jsme uvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli, že není potřebné,“ konstatovala Solařová. Pro schodkový rozpočet nakonec hlasovalo sedmnáct zastupitelů ze 31. Kromě koaličních členů také nezařazený Jan Šťastník, který po volbách vystoupil z klubu zastupitelů ANO. „Já jsem měl problém s utvořením koalice s SPD a nebyl jsem jediný. To ale neznamená, že nebudu hlasovat pro věci, které jsme měli v programu a třeba pro rozpočet,“ uvedl Jan Šťastník.

REKLAMA