Znojemští se seznámili s možnou úpravou Horního náměstí

(rzt) Ve čtvrtek 17. února se uskutečnila veřejná prezentace k možné úpravě Horního náměstí ve Znojmě. Více než 50 osob se přišlo seznámit se zpracovanou studií, která navrhuje na náměstí přidat vzrostlé stromy, nový stánek s občerstvením či vodní prvek.

„Je pro nás obrovský úspěch, že se nám podařilo s památkovou péčí domluvit na umístění celkem 15 vzrostlých stromů na Horní náměstí, umístit zde kašnu i nový moderní a celoročně provozovatelný stánek s občerstvením,“ pochvaluje si starosta města Znojma Jakub Malačka a zároveň dodává: „Již delší dobu registrujeme nespokojenost občanů s tímto prostorem. Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat studii, která navrhuje možné úpravy. V loňském roce proběhla k Hornímu náměstí anketa, do které se zapojilo více než tisíc Znojmáků. Anketa jasně ukázala, že si veřejnost na náměstí přeje více zeleně a vodní prvek.“ 

Prezentaci vedl architekt Ludvík Grym, který je autorem aktuální i nově navrhované podoby náměstí. Oblast parkování objasnil starosta města Znojma Jakub Malačka, který také reagoval na dotazy ze strany veřejnosti. 

„Pokud chceme zrealizovat na náměstí tyto úpravy a zároveň zachovat volné prostranství na pořádání akcí, je potřeba upravit systém parkování. V horní části náměstí by bylo parkoviště zrušeno. Naopak parkoviště podél pošty a v dolní části náměstí by ve večerních hodinách bylo nově vyhrazeno pouze pro držitele parkovacích karet. Navíc bychom pro rezidenty přidali parkovací místa na ulici Horní Česká. Celkem by tak pro rezidenty (bydlící) po úpravách náměstí přibylo přibližně 25 parkovacích míst oproti stávajícímu stavu,“ vysvětluje Jakub Malačka.


Jaké úpravy studie navrhuje?

Studie navrhuje nahradit stávající parkoviště v severní části náměstí vzrostlými stromy, mezi nimiž bude umístěn kiosek s občerstvením a nový vodní prvek. Touto změnou získá Horní náměstí relaxační a pobytovou funkci bez zásahu do volné plochy (trojúhelníku) ve střední části náměstí, která bude i nadále využívána ke konání různých kulturně společenských akcí (Znojemské historické vinobraní, Májové slavnosti, Znojemský advent atd.). 

Kioskem se zde rozumí zastřešené podium s prodejním stánkem vložené do pravidelného rastru vzrostlé zeleně. Zajímavostí je, že interiérem kiosku bude prorůstat jeden ze stromů. V letním režimu bude objekt velmi vzdušným, bude jej tvořit skutečně jen zastřešené dřevěné podium doplněné o výrobní prodejní stánek. V zimním režimu bude vnitřní prostředí ohříván zářiči a vnější “slupku” bude tvořit stěna z vlnitého polykarbonátu. Kiosek s občerstvením by nahradil stávající hodně diskutovaný dřevěný stánek.

Součástí pobytového prostoru by měl být i vodní prvek v podobě kašny s názvem „Koruna Znojma“. Právě tato kašna v roce 2019 zvítězila v architektonicko-výtvarné soutěži. Jejím autorem je Ing. arch. Štěpán Matějka. 

„Podněty, které vzešly z veřejné prezentace, jsme si zapsali a budeme se jimi samozřejmě zabývat,“ upřesňuje Jakub Malačka.


Nejčastější dotazy:

Mohou být stromy vysazeny i v jiné části náměstí?

Nemohou. Severní a jižní část náměstí je jediným místem, kde mohou být stromy vysazeny. Na umístění stromů doprostřed náměstí by město nikdy nedostalo povolení a také by se tím znemožnilo konání všech akcí. 


Ubere úprava náměstí parkovací místa?

Ano i ne. Pokud se bude projekt realizovat, musí dojít k úpravě stávajícího režimu parkování. Parkoviště v severní části náměstí, které je vyhrazeno pro držitele parkovacích karet by bylo zrušeno. Parkovací místa podél pošty a v jižní částí náměstí by již nebyla v nočním režimu zdarma pro všechny, ale byla by vyhrazena právě pro držitele parkovacích karet. Navíc by byla pro rezidenty přidána parkovací místa na ulici Horní Česká a také je možné přidání parkovacích míst v areálu pošty. Celkem by tak pro rezidenty (bydlící) bylo přidáno cca 25 parkovacích míst navíc oproti stávajícímu stavu.

Navýšení parkovacích míst pro nebydlící by měla do budoucna vyřešit výstavba parkovacího domu. 


Dřevěný stánek se odstraní?

Ano. Stávající stánek je v již ve špatném technickém stavu. Jeho náhradou by mohl být moderní kiosek, který by fungoval celoročně. 


Jaký bude mobiliář ke kiosku?

Mobiliář zatím není určen. Předběžně se počítá s tím, že by šlo o přenosný mobiliář, který by byl určen pro zákazníky kiosku. Naopak se nepočítá s tím, že by zde byly trvale osazeny lavičky.

REKLAMA