Znojemský Fotoklub slaví stovku

Před sto lety, na podzim roku 1922 vznikl ve Znojmě „Klub amateurů – fotografů“. Podle některých historických pramenů se fotografové ve Znojmě začali scházet krátce po roce 1850. Jisté je, že spolek sdružující lidi s touto zálibou existoval už ve druhé polovině 19. století. Se vznikem Československé republiky byl fotoklub znovu založen 11. listopadu 1922 profesorem Zobalem a učitelem Ambrožem.


Letošní kulaté výročí si jeho členové připomínají výstavou s názvem „100 let znojemského fotospolku“ v ambitu minoritského kláštera ve Znojmě. Významným obdobím se pro fotoklub stal přelom 60. a 70. let minulého století úspěšnou účastí v několika ročnících „Meisterfotos“ a „Biennale de fotografie Europa. Cenná je i sbírka více než stovky fotografických přístrojů tehdejšího předsedy, profesora Josefa Najbrta, které zaujaly konstrukčním řešením či technickou finesou. Doložené z této doby jsou i besedy s Václavem Jírů, redaktorem Revue Fotografie. V dalších letech několik členů fotoklubu úspěšně absolvovalo Krajskou školu fotografie v Brně a Institut výtvarné fotografie v Horní Bečvě. K většímu oživení práce došlo po roce 1990 zapojením klubu do dvou mapových fotografických okruhů „Blatenská růže“ a „Vysočina“. Stejně tak navázáním kontaktů s fotokluby z rakouského Hollabrunnu a holandského Harderwijku, včetně vzájemných setkání a výstav.


Kreativní a nápadité snímky tvoří 15 nadšenců. Fotoklub Znojmo má v současné době patnáct členů: Ing. Jiří Coufal, Ivan Filip, Josef Hovorka, Mgr. Jindřich Hujňák, Marius Jordánek, Ing. Miloslav Malach, Ing. Roman Mazenauer, Ing. Eduard Přibil, Pavel Stehlík, Ing. Lukáš Toifl, Jan Šuler, Jaroslav Wirgler, Eva Vallová, MUDr. Marie Sedláčková, Romana Getzingerová. Jeho členové se účastní dvou mapových fotografických okruhů – „Moravskoslezský“ a „Vysočina“. V těchto soutěžích výrazně reprezentují město Znojmo. Klub také aktivně spolupracuje s fotoklubem z Ostravy, a to zejména společnými několikadenními výtvarnými dílnami. Řada jeho členů vystavuje své snímky i samostatně, mnoho jich dosáhlo individuálních úspěchů v různých soutěžích a v časopisech Photo Life a FotoVideo. Zastavte se a podívejte se na práce fotografů, které vznikly během několika desítek let. Pořadatelem výstavy, která potrvá až do 8. května, je znojemské Jihomoravské muzeum.

REKLAMA