Začal platit zákaz venkovního chovu drůbeže, týká se i Znojemska

V Česku začal od středy 14. prosince platit zákaz venkovního chovu drůbeže. Na vině je rostoucí počet případů ptačí chřipky. Rozhodla o tom Státní veterinární správa.


Drůbež musí být umístěná do budov, pokud to není možné musí být venku uzavřeno a musí se minimalizovat její kontakt s volně žijícími ptáky. Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu. „Apelujeme na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali, žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

REKLAMA