Uherčice a Kuchařovická jsou už průjezdné

Bez uzavírky a objížďky je průtah Uherčicemi. Během déle než rok trvajících prací tam silničáři zrekonstruovali most, 1 256 metrů vozovky a upravili bezpečnostní přeliv rybníka na návsi. „Obec nechala opravit chodníky a vjezdy do domů a zhotovit přípojky k dešťovým svodům. Společnými náklady jsme vybudovali novou dešťovou kanalizaci,“ vyjmenoval vedoucí Správy a údržby silnic Znojmo Zdeněk Komůrka. Dodal, že také nechali zrenovovat úseky objízdných tras, a to u Chvalatic a mezi Stálkami a Podhradím nad Dyjí směrem na statek Mitrov.


Stavbaři nedávno ukončili obnovu 841 metrů vozovky na Kuchařovické ulici ve Znojmě. Jde o úsek od místa, kde začíná nedostavěný znojemský obchvat po most přes potok Leska. U garáží a v serpentinách na skalních výběžcích postavili z drátoštěrkové a kamenné konstrukce (gabionu) novou opěrnou zídku, vysokou až jeden a půl metru.


Průtah Kravska je před dokončením

V Kravsku skončila v pátek (9. 12.) renovace 215 metrů páteřní silnice a dešťové kanalizace. Opravy chodníků a jejich dobudování i stavba nových parkovacích stání mezi mosty přes Plenkovický a Vlašňovský potok probíhají ještě v tomto měsíci.


Štítary: Bezpečnější zastávka autobusu

„Nový kabát“ má i silnice ze Štítar k odbočce na Vranovskou pláž v délce necelého 1,1 kilometru. Společně s touto opravou byly zrenovovány propustky a u odbočky jsou dvě nová nástupiště autobusové zastávky.


Jevišovice: Chystá se otevření mostu

„Pokud to počasí dovolí, bude od soboty (17. 12.) zprůjezdněn most v Jevišovicích, který byl od letošního srpna kvůli rekonstrukci uzavřen. Stavbaři zde také opravují silnici a zajišťují svah nad ní. Hotovi budou nejpozději do konce června příštího roku,“ sdělil Komůrka.


Všechny tyto investice vyšly na více než 131 milionů korun a jsou hrazeny z rozpočtů Jihomoravského kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Na jednu přispěly také peníze z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

REKLAMA