V kauze Vinných sklepů Lechovice padla podmínka

Jako pověstný Pontius Pilatus neboli Pilát Pontský si umyl ruce nad sedm let starou kauzou Vinných sklepů Lechovice předseda senátu Krajského soudu v Brně, který rozhodoval o obvinění bývalého jednatele této firmy Ivana Kalaše. Ve třech ze čtyř bodů obžaloby jej zprostil viny, v tom zbývajícím jej odsoudil na osm měsíců podmíněně.


Ve třech zprošťujících bodech přitom soudce připustil, že se skutky mohly minimálně zčásti stát, jak je líčí obžaloba, ale na druhou stranu se mohly stát i tak, jak je vysvětluje obhajoba a v případě pochybností se soudce musí přiklonit ke klasickému In dubio pro reo, neboli při pochybnostech rozhodoval ve prospěch obviněného.


Co obžaloba kladla Ing. Kalašovi za vinu? Za prvé to, že spolu s Lubošem Bičanem Vinným sklepům Lechovice způsobili škodu za více než 1,2 mil. Kč, když po dohodě firma druhého jmenovaného vyfakturovala Vinným sklepům Lechovice tuto částku za odborné práce ve vinohradech, aniž by je ve skutečnosti provedla. Za to byly oba odsouzeni k osmiměsíčnímu podmíněném trestu se zkušební dobou 18 měsíců, k náhradě škody a pokutě 100 tisíc korun. Ing Kalaš se na místě odvolal, druhý odsouzený nebyl výroku přítomen, protože se momentálně nachází ve výkonu trestu v souvislosti s jinou kauzou a z jednání se omluvil.


V druhém bodě obžaloba vinila Ivana Kalaše, že si z Vinných sklepů Lechovice přisvojil neoprávněně víno v hodnotě téměř dvaceti milionů korun. Podle třetího bodu se měl pokusit prodat pozemky Vinných sklepů výrazně pod cenou, tato transakce se ale nakonec neuskutečnila. Ve čtvrtém bodě obžaloba uváděla, že Ivan Kalaš spolu s manželkou Monikou Kalašovou dlouhodobě prodávali víno z Vinných sklepů Lechovice společnosti Víno Lechovice, kterou ovládali, a ta za dodané víno neplatila.


Soudce v druhém bodě konstatoval, že se nepodařilo dohledat, kde zmiňované víno ve skutečnosti skončilo, že sice mohlo být odcizeno, jak tvrdí obžaloba, ale že se také mohlo vrátit Vinným sklepům Lechovice, a tak vyslovil zprošťující rozsudek. „Skutek se alespoň zčásti stal. Víno bylo odvezeno, ale není jasné, jak s ním bylo naloženo dál. Soud to nemůže po sedmi letech vyšetřovat. Soud nemůže vyloučit, že se Ivan Kalaš toho činu dopustil, ale nemůže ani vyloučit, že jednal legálně,“ zdůraznil předseda senátu.


Celý článek najdete v tištěné podobě Znojemského týdne nebo v jeho elektronické podobě.

REKLAMA