Řekové si pomoci našich hasičů velmi vážili

(FOTO: HZSN) Na likvidaci nejrozsáhlejšího požáru od začátku tohoto století v Řecku a v Evropě vůbec, se podíleli i hasiči z České republiky. Do boje s ohnivým živlem byli nasazení v blízkosti řecko-tureckých hranic kolem vesnice Dadia, ležící v oblasti Alexandroupolis. Ze vzduchu pomáhal hasit náš vrtulník Black Hawk s bambivakem o objemu tři tisíce litrů vody. Ten létal v oblasti Dismoto, severozápadně od Athén a vodu nabíral v moři. Čeští hasiči pracovali naplno od ranních hodin až do setmění a jedním z nich byl i Vojtěch Sláma z Hasičské stanice Znojmo. V rozhovoru se ho ptáme na jeho dojmy a zkušenosti z pobytu v Řecku.


Kam jste byl vyslán a co jste hasil?
Zasahovali jsme u tureckých hranic, v okolí řeckých vesnic Dadia a Giannouli. Likvidovali jsme požár, který ohrožoval obě obce. Také jsem několik dnů seděl za volantem hasičského cisternového vozu a dopravoval vodu k hašení.


Který zásah byl nejnáročnější?
V Řecku jsem byl devět dnů. V druhé polovině mého nasazení se oheň začal nebezpečně přibližovat k vesnici Giannouli, proto jsme asi dva dny intenzivně a nepřetržitě hasili její okolí.


Jak velké území bylo u těchto vesnic ohněm poškozeno?
Více než deset tisíc hektarů.


Můžete popsat váš pracovní den?
Ráno jsme měli čas na servis aut, na kontrolu a přípravu hasičské techniky na nasazení. Pak jsme vyjížděli k zásahům a vraceli se až za tmy.
 
Kde jste byli ubytováni a jak jste se stravovali?
Bydleli jsme ve vojenské základně poblíž vesnice Provatonas. Stravu jsme měli v místě ubytování. Řecké jídlo bylo velmi chutné.
 
Spolupracovali jste také s řeckými hasiči? 
S námi se pohybovali dva místní hasiči, kteří operativně řešili, kde máme hasit. Občas vázla komunikace ohledně domluvy místa a způsobu našeho nasazení, protože v Řecku se kvůli nedostatku vody používají jiné postupy hašení.
 
Jak vás přijali místní obyvatelé?
Naší pomoci si velmi vážili. Vděk nám prokazovali i při menších nákupech, které jsme v obchodech často nemuseli platit. Před odjezdem nám místní přichystali menší pohoštění na rozloučenou.


Měli jste také jako návštěvníci možnost si prohlédnout požárem nezasažená místa jako například historická města či pobřeží? 
V druhé půlce našeho nasazení jsme měli půl dne čas na oddych. Z odpoledne u moře zbyla jedna hodina, protože se začala horšit situace u vesnice Giannouli a museli jsme se připravit na noční střídání.
 
Závěrem, jak na zásah v Řecku vzpomínáte?
Byla to zajímavá zkušenost ve všech směrech. Rád bych poděkoval své rodině, přátelům a kolegům za velkou podporu.


REKLAMA