Tři králové vyšli koledovat i navzdory nepříznivému počasí

(Foto: Charita Znojmo, městys Běhařovice, J. Mitysková) Stovky koledníků vyšly ve městech a obcích našeho regionu o tomto víkendu prosit o finanční dar pro potřebné. Nenechali se odradit větrem, ani deštěm, který je často provázel.

 

Do Tříkrálové sbírky se po celém našem okrese zapojuje přes 1500 koledníků, asistentů a dobrovolníků. Tato sbírka je spojená s vánoční dobou, kdyby si každý z nás měl uvědomit, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc a sami si pomoci nemohou, lidé kteří jsou vážně nemocní, osoby s tělesným a mentálním postižením, umírající, opuštěné děti a jiné,“ připomíná Oblastní charita Znojmo.

 

Pomoci můžete také prostřednictvím dárcovské SMS zprávy ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů, Charita obdrží z každé DMS částku 28,50 Kč). Příspěvek můžete také předat osobně v sídle Oblastní charity Znojmo na Dolní České 1 ve Znojmě anebo zaslat na sbírkový účet č. 66008822/0800 VS: 777966700. Sbírka trvá od 1. do 14. ledna 2024. Aktuální informace o sbírce najdete na www.znojmo.charita.cz.

REKLAMA