Škola v Hlubokých Mašůvkách slaví 100 let

Letos slaví v Hlubokých Mašůvkách hlavně 100 let od začátku vyučování v nové školní budově. Těch výročí je ale poněkud více. O počátcích školy uvádí školní kronika: Když už konečně r. 1744 (280 let) kaplan v Mašůvkách bydlel, potřeboval také kostelníka, muže s jistými zkušenostmi, znalostmi a schopnostmi pro pomoc v duchovní správě. Pročež dala vrchnost (myšleno Jevišovická) zbudovat vlevo od kaple světničku, kuchyňku a dřevník pro kostelníka. V té době byl v pavlickém špitálu jeden starší muž, do jisté míry znalý čtení a psaní a ještě natolik zdravotně způsobilý, že jej vrchnost mohla pověřit bydlením v domečku u kaple v Mašůvkách a kostelnickou službou. Kronikář výslovně poznamenává, že dítky, které se na něho obracely, učil základům čtení a psaní. Když již byl dosti starší, zanechal snad této činnosti a vrátil se do pavlického špitálu.


V matrice zemřelých farnosti Přímětice, kam patřily v té době Mašůvky, je ale uveden pozoruhodný zápis: 14. září 1741 zemřel František Tribula, učitel z Mašůvek. Tento zápis vede k domněnce, že tedy škola v Mašůvkách byla založena již před tímto rokem. Školní kronika dále uvádí: Žádost o školu v Mašůvkách si podal 6. 4. 1766 František Sachsel do té doby působící již pátým rokem v Příměticích. Jeho žádosti bylo vyhověno.


V počátcích školy se učilo v malé chaloupce, stojící vlevo od kostelíka. Učebna byla malá světnička o šesti lavicích, měla tři okna a byla v zimě vytápěna z chodby. V této chaloupce bydlel také učitel.
V roce 1802 byla provedena stavba nové školní budovy, která byla rozšířena, rozdělena chodbou na část s učebnou a na část sloužící za byt učitele. V roce 1893 byla vzhledem k vysokému počtu žáků provedena přístavba druhé učebny z dosavadního učitelského bytu a byl zřízen byt pro podučitele, protože škola byla rozšířena na dvojtřídní.


V roce 1898 byl na západní straně Úlehly postaven byt pro nadučitele (č.p.117). Pro stále narůstající počet žáků byla v r. 1922 škola rozšířena na trojtřídní. Dosavadní budova již nevyhovovala, proto bylo v roce 1923 započato se stavbou nové školní budovy. Dosavadní budovu zakoupil řídící učitel František Bauer, který ji přebudoval na obytné a hospodářské stavení. Později byla zařazena do seznamu kulturních památek. Nová školní budova byla zhruba postavena už 25. 11. 1923, kdy proběhlo oficiální otevření školy za přítomnosti největšího donátora, majitele jevišovického Velkostatku a panství pana barona Wilhelma Offenheima. Vyučovat se ovšem začalo až na jaře příštího roku 12. 5. 1924 a tak si letos připomínáme 100 let od otevření nové školní budovy. Škola byla postavena nákladem 266 874,43 Kč, z toho příspěvek velkostatku Jevišovice činil 180 000 Kč.


V době druhé světové války byla do školní budovy umístěna česká měšťanská škola, převedená sem ze Znojma, Václavského náměstí. V poválečném období byla prováděna potřebná modernizace budovy a jejího vybavení. Opravy střechy, fasády, umýváren, atd. V roce 1970 bylo pořízeno ústřední vytápění, v roce 1974 (50 let) věžní hodiny, v letech 1976-1977 provedena přístavba školní kuchyně s jídelnou, učebny a kanceláře. Nově byly upravené prostory mateřské školy. V roce 2012 a 2013 školní budova prošla kompletní rekonstrukcí, byla vyměněna okna za plastová, zateplen plášť budovy a opatřen novým nátěrem. Uvnitř byla budova vymalována, nově vyzdobena a byla postupně vybavována moderní technikou. Současně byla i zmodernizována odpočinková zóna a dvůr za školou.

Petr Grégr

REKLAMA