Sbohem stará nemocnice

Světlo světa zde spatřily tisíce lidí, tisíce jiných zde naopak vydechly naposledy. Její zdi zažily mnoho utrpení, bolesti, ale i naděje a zázračných uzdravení. Řeč je o staré znojemské nemocnici, kterou začaly stavební stroje rovnat se zemí a uzavřela se tak přes sto let dlouhá historie někdejší pýchy znojemského zdravotnictví. Zůstane jen hlavní budova, která je od roku 2017 památkově chráněna. Ta byla vždy dominantou rozsáhlého areálu u Vídeňské ulice a byla postavena v letech 1906 – 1908 podle plánů městského stavebního rady Adolfa Janische. Zařízení interiérů odpovídalo přesně modelu zařízení nemocnice ve Vídni. I když byla budova průběžně modernizována, kromě nahrazení původní márnice s bohatě řešenými fasádami novodobým přístavkem a připojením dalších drobných provozních budov ve dvorní části se modernizace nedotkla exteriéru samotné hlavní budovy, tedy její fasády a s drobnými výjimkami ani okenních výplní. V šedesátých letech minulého století už ale nemocnice na Vídeňské ulici přestala dostačovat a bylo rozhodnuto o stavbě nové nemocnice, která byla uvedena do provozu v roce 1974. Ve staré nemocnici ale zůstala i nadále některá oddělení, především léčebna dlouhodobě nemocných, ale třeba i infekční či psychiatrické oddělení. Po roce 2000 ale provoz tohoto zdravotnického zařízení postupně utichal a v roce 2012 rozhodl Krajský úřad v Brně jako majitel o jejím prodeji. Požadovaných 72 milionů ale nebyl ochoten nikdo nabídnout, a tak se prodej táhl ještě dalších pět let, až starou nemocnici koupila v roce 2017 společnost Nailis77 za necelých 40 milionů. Na místě zbořených budov areálu staré nemocnice by měla vyrůst rezidenční čtvrť.

REKLAMA