Přednáškový cyklus muzea pokračuje

Po povídání o stříbrném pokladu ze Střelic, které bylo na programu minulý týden, pokračuje cyklus přednášek Jihomoravského muzea ve čtvrtek 25. ledna od 18 hod. v dolním sále Znojemské Besedy dílem nazvaným Příběh hrdé pokory.


Mgr. et Bc. Petr Eckl z Jihomoravského muzea ve Znojmě připomene 140. výročí narození Alice Wienerové, roz. Trentinaglia-Telve (1883 – 1970), a poodkryje její mnohdy strastiplnou životní cestu. Wienerová patří k dárcům znojemského muzea, bohužel nepříznivé okolnosti jejího života byly příčinou toho, že se do muzea dostal jen nepatrný zlomek v závěti odkázaných předmětů. Její životní příběh bude představen úplně poprvé a je výsledkem postupného zpracování její písemné pozůstalosti. Rovněž se podařilo propojit některé dosud neurčené předměty s pozůstalostí po Wienerové, čímž se soubor předmětů s ní spojených, především umělecké povahy, podstatně rozšířil.


O týden později, ve čtvrtek 1. února, ve stejný čas a na stejném místě PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno přiblíží v rámci přednášky s předlouhým názvem NĚMECKO-AMERICKÉ SPŘÍZNĚNÍ VOLBOU? DRUHÝ ŽIVOT CARLA POSTLA, ALE PŘEDEVŠÍM DRUHÝ ŽIVOT CHARLESE SEALSFIELDA rodáka z Konic a spisovatele, který působil převážně za mořem.


V roce 1839 začínají vycházet »Neue Land- und Seebilder: Die deutsch-amerikanischen Wahlverwandtschaften” (Nové obrázky života na pevnině a na moři), s podtitulem Druhý život Carla Postla. Přednáška představí tento druhý život Carla Postla v biografických komentářích, druhý život Charlese Sealsfielda pak ve výkladu jeho díla a literárněvědné recepce. Ačkoli v roce 1843–46 vyšlo Sealsfieldovo dílo v 18 svazcích a jeho věhlas byl nepopiratelný, netrval dlouho. Předbřeznová literatura se v období realismu velké pozornosti netěšila. Zajímavé jsou pokusy (většinou politicky motivované) o oživení zájmu o jeho dílo, které ovšem skutečnému širokému čtenářskému zájmu o Sealsfieldovy texty prokázaly spíše medvědí službu.

REKLAMA