Patronem nového oboru Technického lycea na GPOA se stala Nevoga

Od nového školního roku se na GPOA (Gymnáziu, Střední pedagogické škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Znojmo) otevře zbrusu nový obor Technické lyceum, který je zaměřený na technické myšlení, na práci s informačními a komunikačního technologiemi a na jednoduché programování či využívání CAD systémů. Jeho patronem se stala Nevoga. Ptáte se proč? „Absolventi takového oboru u nás ve firmě najdou velmi dobré uplatnění, neboť v dnešní době větší automatizace a robotizace výroby potřebujeme právě takto technicky vzdělané zaměstnance,“ vysvětluje Petr Pokorný, prokurista společnosti Nevoga.


Do prvního ročníku technického lycea nastoupí 20 žáků. Lycea, která jsou stále ještě v českém školství relativní novinkou, poskytují žákům požadovaný všeobecný základ a současně specializaci na určité předměty. Absolventům tohoto oboru nebude činit problémy studium vysokých škol technického zaměření, ani nástup do firem, ve kterých získávali praktické zkušenosti již během studia. „Z tohoto důvodu si vážíme patronátu tak významné firmy v regionu, jakou Nevoga bezesporu je,“ uvádí Pavel Kolář, ředitel GPOA Znojmo.


Jak bude spolupráce mezi firmou a školou vypadat? Kromě exkurzí pro žáky a učitele tu bude možnost také zapojení odborníků z firmy do workshopů s žáky a učiteli ať už ve škole, nebo přímo ve firmě, nebo možnost vykonávat odbornou praxi v Nevoze. GPOA se tak stává již třetí střední školou ve Znojmě, kterou Nevoga podporuje. Od roku 2021 firma spolupracuje s Uhlárkou (Střední školou technickou Znojmo SOŠ a SOU Dvořákova. Cílem těchto aktivit je podpora technické vzdělávání a snaha vrátit řemeslům a učebním oborům celospolečenskou prestiž, aby při rozhodování o budoucím vzdělávání rodiče i děti reflektovali fakt, že lidé s těmito dovednostmi si vždy najdou dobře placenou práci.

REKLAMA