Osmáci z Marešky nahlédli pod pokličku Nevogy

S jakými profesemi jste se při prohlídce podniku seznámili? Jak se Nevoga podílí na recyklaci? Do kolika zemí světa firma výrobky dováží? To a mnohem více bylo tématem exkurze žáků 8. třídy ZŠ JUDr. Mareše, kteří na začátku listopadu zavítali na exkurzi do Nevogy. Podle slov paní učitelky Škapové to byla pro žáky velmi cenná zkušenost.


Kromě informací o firmě se exkurze točila kolem důležitých témat týkající se volby povolání. „Chceme ukázat dětem, jak to vypadá ve velké mezinárodní firmě. Jaká všechna povolání a profese jsou potřeba, aby vše fungovalo jako jeden celek. Jak důležité je být jeden velký tým. Zároveň je chceme motivovat k tomu, aby si dobře vybrali svůj směr – často mluvíme o tom, aby se věnovali tomu, co je baví, protože to je předpoklad úspěchu. A každého z nás baví něco jiného,“ říká Petr Pokorný, prokurista firmy.
První žáci základních školy, které na exkurzi do Nevogy přišli, byli žáci 8. B pod vedením paní učitelky Dany Škapové. Průvodkyní jim byla Zuzana Pastrňáková z oddělení PR a marketingu.


„Návštěva Nevogy byla pro nás velmi příjemným zážitkem po mnoha stránkách. Obsah i forma výkladu byla přizpůsobena žákům základní školy, což někdy není pro danou věkovou skupinu jednoduché. Po stránce organizační byl přístup podniku více než profesionální. Nestává se často, aby žáci byli pozorní po celou dobu exkurze a se zájmem sledovali dění. V Nevoze tomu bylo právě naopak. Exkurze byla pestrá, prošli jsme si celou výrobní část, rovněž skladovací haly i soukromé místnosti. Paní Pastrňáková dokázala výklad pospojovat tak, aby žáci získali ucelený přehled o řízení firmy, praktických aspektech, dokázala vzbudit zájem i dát žákům prostor na jejich vlastní vyjádření a dotazy,“ shrnuje Dana Škapová.


„Věřím, že tato zkušenost byla pro osmáky velmi cenná a pomohla jim udělat si představu o pracovních možnostech, podstatných aspektech při výběru budoucího povolání a žádání o zaměstnání. Odnáší si jistě i poznatek, že zaměstnavatelé mohou být laskaví a vytvářet pracovní podmínky, ve kterých se zaměstnanci cítí dobře. Návštěvy podniků různého zaměření umožní žákům udělat si přehled o dostupných možnostech, pomohou jim nebát se klást otázky a projevit svůj zájem. Bude-li to možné, do Nevogy se budeme rádi vracet a přejeme vedení firmy i všem jejím zaměstnancům jen to nejlepší,“ dodává Škapová.


„My musíme paní učitelce Škapové poděkovat za skvělou spolupráci a za vypracování pracovních listů, které mají nemalý podíl na tom, že žáci si z exkurze u nás opravdu odnesli něco cenného. A už teď se těšíme na další návštěvy žáků základních škol,“ doplňuje Zuzana Pastrňáková, vedoucí PR a marketingu Nevogy.

REKLAMA