Oprava vodní elektrárny odhalila, co zůstávalo skryté

(FOTO: Libor Kain) Spoustu vás, kteří se pohybovali v těchto dnech kolem znojemské přehrady, možná překvapila či udivila nízká hladina vody, díky níž jste mohli vidět to, co je normálně ukryto hluboko pod vodou. Údolí Dyje v Trauznicích a pod Královým stolcem poodkrylo svá tajemství. Z vody krom bahna vystupují i objekty, které zůstaly pohřbeny pod vodou a nyní opět na chvíli ožívají. Nejviditelnější je bunkr z roku 1937, znatelné jsou i památky po bývalém Trauznickém mostu. Vše je způsobeno opravami na malé vodní elektrárně, kterou provozuje energetická společnost E.ON.


Nízký stav vody Dyje ve Zno­jemské přehradě tak není jen dílem aktuálního sucha, ale souvisí právě a především s opravami malé vodní elektrárny. „Cílem aktuálních oprav na malé vodní elektrárně Znojmo je zabezpečit bezproblémový vtok vody do turbín, které vyrábějí elektrickou energii. Vodu do nich přivádějí dvě komory kryté česly, které zachycují nánosy připlavené řekou (listí, větve a jiný biologický odpad). Tyto nánosy odstraňujeme denně čisticím strojem, který se pohybuje po zabetonovaných ponořených kolejnicích,“ vysvětluje tiskový mluvčí energetické společnosti E.ON Lubomír Budný, který dodává. „Čisticí stroj se na nich občas zasekával a docházelo tak ke zpomalení čištění. Proto jsme přistoupili ke kompletní výměně kolejnic, aby se čisticí stroj mohl pohybovat plynule a čištění vtoků bylo efektivnější a ještě rychlejší. Kolejnice jsou totiž ještě původní z dob výstavby vodního díla Znojmo v roce 1966, podepsal se na nich čas a jsou zkorodované. Abychom se ke kolejnicím pod vodou dostali, došlo po dohodě s Povodím Moravy k plánovanému snížení hladiny vodní nádrže. Práce jsme rozdělili na několik etap. Nejdříve vyměníme drážky v první komoře a potom ve druhé komoře. Následně zrekonstruujeme česla, která očistíme pískováním a znovu pozinkujeme. Dále vyměníme například staré žebříky a další kovové prvky za nové, nerezové.“


Veškeré opravy by měly být hotovy do konce října. „Díky takto zvolenému postupu bude vždy zajištěn přítok vody do turbín, které mohou standardně vyrábět elektřinu a nedochází tak k žádným omezením, stejně jako nejsou nijak omezeny odtoky z vodní nádrže,“ uzavírá.

REKLAMA