Odešel Jiří Musil

V pondělí 21. srpna nás zastihla smutná zpráva o úmrtí pana Jiřího Musila (ve věku 75 let), dlouholetého starosty obce Hnanice, zakladatele a předsedu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž, zakladatele a prvního předsedy MAS Znojemské vinařství. Také jeho zásluhou se zhotovily Informační tabule vinařských obcí a viničních tratí Znojemska a následně byla zpracována Kategorizace viničních tratí Znojemska. Byl to nesmírně pracovitý člověk, který udělal vše pro obec i pro členské vinařské obce v rámci obou profesních spolků. Čest jeho památce.

REKLAMA