Noc venku? Pro bezdomovce denní realita

Jak je možné v tak bohaté společnosti, jako je ta naše, stát se člověkem bez střechy nad hlavou a bez koruny v kapse? Jednoduše. Stačí přijít o práci, extrémně se zadlužit, propíjet výplatu, utrácet ji za drogy nebo mít vyšší výdaje než příjmy. Snaha těmto lidem pomoci přivedla ve čtvrtek večer do kaple svatého Václava na sedm desítek účastníků charitativní „Noci venku“. Pro bezdomovce přinesli 61 kilogramů trvanlivých potravin a hygienické potřeby, které zaplnily celou bednu. „Návštěvníci také vytvořili 28 nocleženek, které poslouží, když do Azylového domu ve Znojmě přijde osoba, která bude potřebovat přespat, ale nebude mít finance na zaplacení noci,“ vysvětluje za pořadatele „Noci venku“ – Centrum sociálních služeb Znojmo jeho ředitelka Radka Sovjáková.


Před kaplí svatého Václava plál oheň, na kterém si každý mohl opéci špekáček. K dispozici byl i teplý čaj, káva a polévka. Součástí večera bylo představení Charitní záchranné sítě Znojmo, přednáška o zneužívání návykových látek ve spojení s bezdomovectvím. Následoval varhanní koncert v kostele svatého Mikuláše, divadelní představení terapeutické skupiny Salebra, promítání filmu, vzpomínka na zemřelé lidi bez domova a nechyběl ani stánek o možnostech pomoci potřebným. „Noc venku“ veřejnosti přiblížila život člověka na ulici, včetně přenocování v chladné listopadové noci. Pro tuto možnost se před desátou večer rozhodlo pět odvážných. Budíček měli následující den o půl sedmé ráno.


Na ulici nemusí zůstat nikdo

Aktuálně 15 volných míst z celkového počtu 42 je pro lidi bez domova připraveno v Azylovém domě ve Znojmě na Přímětické ulici. Ti, kdo potřebují jen přenocovat, mohou využít noclehárnu s kapacitou sedmi lůžek. Jedna noc tam stojí padesát korun. „Prozatím jsme schopni uspokojit všechny, kteří potřebují přespat,“ informovala Sovjáková.

REKLAMA