Nad údajným zneužitím nezletilé farářem se vznášejí otazníky

Podnět k prošetření nevhodného jednání kněze J. Č. ze znojemského regionu se dostal na stůl Biskupství brněnského vloni v prosinci. Podle zpráv, které minulý týden přinesly některé sdělovací prostředky, mělo jít o podezření na sexuální zneužívání nezletilé dívky na Znojemsku.

 

Biskupství brněnské ihned zahájilo předběžné šetření vycházející z platné normy vatikánské Kongregace pro nauku víry. Podle církevního práva také provedlo preventivní opatření: pozastavilo J. Č. výkon úřadu faráře, přikázalo mu pobyt mimo farnost a zakázalo pastorační práci s mládeží. „Jmenovanému byl nařízen kontakt s psychologem a byl mu přidělen stálý dohled zkušeného tutora (staršího duchovního – pozn. red.). Toto opatření se vydalo v rámci preventivní ochrany možné oběti,“ uvádí v tiskové zprávě Biskupství brněnské, které nyní celou záležitost šetří. Současně sděluje, že po jeho skončení rozhodne na základě zjištěných skutečností o dalším postupu.


Do prověřování informací týkající se údajného sexuálního obtěžování nezletilé osoby farářem ze Znojemska, které se nedávno objevily v některých médiích, se zapojila také policie. Jak ale zdůrazňuje krajský policejní mluvčí Pavel Šváb: „Žádné trestní oznámení jsme v této souvislosti v tomto měsíci, ani v prosinci minulého roku neobdrželi, nikoho jsme nezadrželi.“

 

Je to pravda, nebo snaha o zviditelnění?

Není bez zajímavosti, že tatáž žena, která vloni v prosinci zaslala podnět na Biskupství brněnské, podala v únoru 2019 oznámení, v němž uváděla, že před třinácti lety mělo pravděpodobně dojít k sexuálnímu obtěžování jisté osoby knězem J. Č. působícím na Znojemsku. Biskupství brněnské na to tehdy reagovalo tak, že na Krajské státní zastupitelství podalo trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. To věc postoupilo Okresnímu státnímu zastupitelství ve Znojmě, které ve spolupráci s policií vše vyšetřilo a došlo k závěru, že k ničemu takovému nedošlo. Pokud by se popsaný skutek stal, byl by takový trestný čin již promlčený. Okresní státní zastupitelství ve Znojmě v květnu 2019 případ odložilo. To redakci Znojemského týdne potvrdil i krajský policejní mluvčí Pavel Šváb, že: „Šetření ukázala, že v letech 2006 a 2007 se žádný trestný čin nestal.“ Redakce Znojemského týdne hovořila se ženou, která přibližně v té době a ve věku podobném údajné oběti ke zmíněnému faráři docházela na přípravu ke křtu. Podle jejího svědectví se k ní tehdy J. Č. žádným nevhodným způsobem nechoval a jeho obvinění z údajného sexuálního obtěžování je pro ni překvapením.

 

Učitelé, rodiče i děti si přejí návrat duchovního

Kauza rozvířená televizí a novinami nezůstala bez odezvy mezi učiteli Základní školy Prosiměřice, kteří J. Č. znají jako výborného, férového a mezi lidmi oblíbeného duchovního. Vzděláním je pedagog, který vyučoval na škole náboženství. „Od rodičů jsme nikdy neslyšeli, že by měl s dětmi nějaké problémy. Naopak nyní nám říkají, že chtějí zpět svého faráře, a totéž požadují i naši žáci. Zdejší farnost, kterou vedl, pořádala pro děti letní tábory, výlety, soutěže a další aktivity,“ řekl ředitel Základní školy Prosiměřice Jiří Mašek. Podotkl, že stejně iniciativně se J. Č. zachoval, když bylo zapotřebí ubytovat ukrajinské uprchlíky, vyklidil pro ně prosiměřickou faru a společně s farníky se o ně staral. Více než tři desítky podpisů se proto sešly pod dopisem, který mu prosiměřičtí pedagogové zaslali na jeho podporu. „Jste pro nás člověk, kterého si vážíme, za dvacet let Vašeho působení jste byl pro nás a naše žáky vždy obětavý, vážený a inspirující kolega,“ píší učitelé svému kolegovi. V pondělí 16. ledna jej odesílají na Brněnské biskupství, které vše prošetřuje.

REKLAMA