Na Znojemsku se chystají desítky větrných elektráren

Vysoké ceny energií, inflace a poloprázdné obecní kasy, to vše vede některé obce našeho regionu k hledání zdrojů peněz pro svůj rozvoj. Snadné a bezpracné zisky jim nabízí „mlynáři větru“, což jsou firmy, které staví a provozují větrné elektrárny. Pro jejich umístění na katastrech obcí se rozhodli zastupitelé v Dyjákovičkách, v Milíčovicích, v Horním Břečkově, v Šafově a ve Stálkách. Cena, kterou za to zaplatí, je však podle oponentů velmi vysoká. Větrné elektrárny totiž podle nich sníží estetickou a přírodní hodnotu i krajinného rázu Znojemska, což negativně ovlivní cestovní ruch, vinařskou turistiku, ceny pozemků a domů. Jejich kmitavá světla naruší klid a pohodu obyvatel obcí a jsou zdrojem světelného znečištění. „Jde o industriální stavby, které mohou ve větším počtu dokonce změnit harmonickou agrární krajinu Zno­jemska tvořenou mozaikou polí, vesnické zástavby, drobnějších lesíků, větrolamů, sadů a vinohradů, na krajinu industriální,“ konstatuje architekta Ludmila Bínová ve studii „Preventivní hodnocení krajinného rázu a vlivu větrných elektráren na krajinný ráz Znojemska“, kterou vypracovala před několika lety pro město Znojmo. Současně podotýká, že změna by byla v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.


Obec Milíčovice s firmou Meridian Nová energie z Karlových Varů již uzavřela smlouvu o spolupráci. Obě strany se předběžně dohodly, že dvě větrné elektrárny budou stát na sever, směrem na Olbramkostel a stožár nebude vyšší než 130 metrů. Za jejich instalaci společnost věnuje do obecní pokladny jednorázový příspěvek a potom bude finance poskytovat každoročně. Peníze obec využije na rozvoj a obnovu Milíčovic. Starosta obce Evžen Brtník sdělil, že navštívil Jindřichovice u Karlových Varů a Břežany, kde větrníky mají, a podle provedeného průzkumu provoz elektráren jejich občanům nevadí. Podle něj by byly větrné elektrárny u Milíčovic umístěny dostatečně daleko od Národního parku Podyjí a od rodinných domů v obci. Co ho ale mrzí, že jim firma zatajila fakt, že v sousedním Horním Břečkově hodlá postavit další tři větrné elektrárny, které by stály na jižní straně od Milíčovic na hranici Národního parku Podyjí. „Naše obec by se tak ze dvou stran doslova dostala do ‚větrných kleští‘, což by bylo nežádoucí,“ uvedl Brtník.


Celý článek najdete v tištěné podobě Znojemského týdne nebo v jeho elektronické podobě.

REKLAMA