Na repliky mincí posloužil plech z 16. století

Vskutku netradičním suvenýrem se může od minulého týdne pochlubit Znojmo. Repliky nejstarších znojemských mincí zde nechali vyrazit do plechů, které po staletí pokrývaly radniční věž. Ta v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí.


„Probíhá výměna krovu, opláštění střechy a rekonstrukce dalších prvků. Důležitou roli v posledních měsících sehrály právě plechy z opláštění, které z věže zamířily rovnou do mincovny, aby se proměnily v repliku původního Znojemského peníze. Spolu s odborníky jsme se v loňském roce shodli, že chceme, aby se několik set let staré plechy ze střechy věže staly symbolem této rozsáhlé rekonstrukce. Po složitých zkušebních procesech ražby a vůbec pátrání po vzhledu původního platidla, teď máme v trezoru několik tisíc mincí. Část z nich zamíří do časového pouzdra pro další generace, větší počet pak bude v prodeji,“ prozradil František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.


Stavba radniční věže sahá do 15. století, konkrétně 17. července 1447, dokončena pak byla v roce 1457. Až v roce 1592 byla původní břidlicová krytina nahrazena měděným plechem, který byl pro pamětní minci využitý. „Rekonstrukce radniční věže je opravdu zásadní, a i proto se snažíme v první řadě uchovat co nejvíce historických artefaktů, tak abychom byli schopni některé z nich po znovuotevření představit ve vestibulu věže, kde vznikne nová expozice. Stejnou váhu ale přikládáme také časovým schránkám pro další generace. Desítky, možná stovky let tak budou v kopuli uchovány zásadní dokumenty jako zprávy, vzkazy, noviny, pak také předměty, a v neposlední řadě i pamětní mince,“ konstatovala Bohumila Beranová, místostarostka města Znojma.


Historie podoby mince, která je z perokresby přenesená na pamětní, sahá až do poloviny 15. století, kdy se razily v domě Obroková 11, přímo naproti radniční věži. „Od té doby se stala jasným a daleko za hranicemi města rozšířeným symbolem emancipované městské samosprávy Znojma po husitských válkách. Mince tak byla ražena a používána v době, kdy se samotná věž stavěla, tedy v letech 1448–1458. Z písemných zpráv i z archeologických nálezů víme, že se znojemská městská mince používala po celou 2. polovinu 15. století a ještě v menší míře i v 1. polovině století následujícího. Její počátek lze vytušit někdy v roce 1447 či 1448, tedy v době, kdy byla zahájena výstavba radniční věže. Mladý Ladislav Pohrobek prostě toleroval, v případě Brna i oficiálně povolil, aby městská mince byla postavena na úroveň s mincemi vládními, panovnickými (tím byl zejména pražský groš). Znojemský peníz se brzy rozšířil na celou Moravu, ale i do Čech. Roku 1462 král a markrabě Jiří z Kunštátu a Poděbrad Znojmu mincovní ražbu potvrdil za doby minulé a dal Znojemčanům ještě rok, aby si vlastní minci razili. Jak vidno z archeologických nálezů, mince byla ve Znojmě ražena i později,“ vysvětlil Jiří Kacetl, znojemský historik.


Z tisíců mincí bude 500 kusů uschováno právě pro další generace v kopuli věže. Důležitý bude také vzkaz, a to, aby 400 kusů posloužilo jako odkaz jednoho z nejvýznamnějších historických pokladů, a dalších 100 kusů, aby bylo vydraženo pro financování dalších rekonstrukcí dominanty města Znojma.
Mince, ve velikosti asi jedné nynější české koruny, byly raženy v Mincovně Dukát a raznice byly ručně vyryty klasickou středověkou technologií. Nejen to, ale také právě nerenovovaný plech dává mincím opravdovou historickou patinu. V prodeji budou po znovuotevření, pravděpodobně na podzim roku 2023.

REKLAMA