Most přes Dyji v Hardeggu má 150 let

(Foto: Udo Maurer) Na osm stovek návštěvníků se zúčastnilo oslavy 150 let mostu přes řeku Dyji v rakouském Hardeggu a na katastru obce Čížov, který je součástí Horního Břečkova. Konala se poslední květnovou neděli s bohatým programem. Byla na ní představena památková ochrana mostu v České republice a v Rakousku, k jejímuž vyhlášení došlo vloni. Oba národní parky Thayatal a Podyjí vybudují v roce 2025 další visutou lávku na západním okraji Hardeggu pro pěší a novou okružní stezku kolem pobřežních lesů řeky Dyje. Projekt bude financován z programu Evropské unie Interreg.


Vystoupily hudební skupiny obou zemí, jednou z nich byla i cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Na mostě se také společně zpívalo. Výjimečně bylo možné jezdit na pramici, o zábavu se postarali Akrobatik & Clownerie. Hry a kvízy s environmentální tématikou pro děti a jejich rodiče připravily oba národní parky. Zlatým hřebem oslavy byli dva provazochodci skupiny Chodimenalajne.cz, kteří přešli Dyji vedle mostu ve výšce dvanácti metrů na slackline a vyjádřili tak symbolicky spojení mezi Rakouskem a Českem. Mezi hosty byli kromě jiných Bettina Kirnbauer, rakouská velvyslankyně v Praze, Jan Brunner, zástupce českého velvyslance ve Vídni, rakouský okresní hejtman Karl-Josef Weiss a Stanislav Doležal, starosta obce Horní Břečkov – Čížov. Celá akce byla pořádána na počest Evropského dne chráněných území.


Z pohnuté historie…

Most přes Dyji v Hardeggu byl otevřen 25. října 1874, v roce 1885 získal díky ocelové konstrukci od renomované ocelářské firmy Ignaz Gridl svůj dnešní vzhled. Stavba mostu představovala jedno z nejdůležitějších opatření v Hardeggu v 19. století, přispívající k oživení a podpoře hospodářství. Uzavřená hranice po druhé světové válce znamenala útlum pro toto nejmenší rakouské město. Život na „mrtvé“ hranici znamenal hospodářský propad a přinesl i odliv a stárnutí obyvatelstva. Holý most se svými rezavějícími železnými nosníky se stal symbolem přerušených vztahů. K velkému oživení Hardeggu došlo po „sametové“ revoluci 12. dubna 1990, kdy byl most znovu otevřen, včetně volného přechodu přes hranice. Most je dnes majetkem České republiky a spolkové země Dolní Rakousko, hranice probíhá přesně jeho středem. Památkáři obou zemí se dohodli na společných postupech při jeho opravách, například je plánováno sjednocení barvy mostu.


Obklopen oběma národními parky

„Založením národního parku Thayatal a s tím spojeným vytvořením přeshraniční chráněné oblasti Thayatal-Podyjí v roce 2000 se podařilo nádhernou údolní krajinu chránit a vytvářet regionální hospodářské impulzy. Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 byla odstraněna řada překážek, kromě jiného i hraniční kontroly. Kde dříve železná opona od sebe oddělovala lidi, dnes existuje velké množství hospodářských a kulturních iniciativ mezi Dolním Rakouskem a jeho jihomoravským sousedem. Bývalý příhraniční region dorazil do srdce Evropy, je výrazným příkladem dobrého sousedství a přeshraniční spolupráce“, uvedl ministr zemské vlády Ludwig Schleritzko, který se oslav účastnil v zastoupení zemské hejtmanky Johanny Mikl-Leitner a bývalý ředitel národního parku Thayatal.


Oba národní parky Thayatal a Podyjí jsou sice nejmenšími národními parky ve svých zemích, ale jsou bohaté na rozmanitou faunu a flóru. Mnoho druhů, jako čáp černý, vydra říční a kočka divoká, které na jiných místech vymizely, zde našly své místo. „Příroda nezná hranice, proto je nutné opatření ochrany přírody vždy vzájemně odsouhlasit,“ zdůraznil zástupce Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu Christian Holzer, který vyzvedl dobrou spolupráci obou národních parků. Náměstek ministra životního prostředí České republiky Jiří Lehejček informoval, že vedle našich národních parků Podyjí, Šumava, Krkonoše a České Švýcarsko má být za národní park prohlášena Chráněná krajinná oblast Křivoklát. Půjde o první národní park, který není přeshraniční. Budou tím důsledné chráněny unikátní lesní ekosystémy v této cenné oblasti.

REKLAMA