Miroslav uspěla v soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku kraje

Minulý týden ve čtvrtek zveřejnil Jihomoravský kraj na svých webových stránkách výsledky soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje. Město Miroslav soutěž ovládlo a umístilo se hned ve dvou kategoriích. Celková obnova střechy věže zámku získala cenu veřejnosti a obsadila krásné druhé místo v kategorii velké stavby.


Během měsíce března probíhala SMS soutěž o cenu veřejnosti. Celkově bylo do soutěže zasláno 4 241 zpráv, z nich 2 750 získalo město Miroslav a s velkou převahou tak v této kategorii zvítězilo. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo pro nás hlasovali. Množství hlasů mě velmi potěšilo. Jsem rád, že se nejen mezi miroslaváky najdou lidé, kteří tento skvost dokážou ocenit. Od mého nástupu do funkce zámek každý rok postupně zpravujeme. Investice jsou zde obrovské a celková rekonstrukce s ohledem na rozpočet města nepřipadala v úvahu. Jsem rád, že se mi podařilo prosadit etapové opravy a nyní to nese své ovoce. Nejen, že je zámek krásnější. Dostává se ale i více do podvědomí, což s sebou přináší větší návštěvnost, ale i větší možnosti další finanční podpory.“ radoval se z úspěchu starosta města Miroslav Martin Plechatý.
Obnova střechy věže zaujala i odbornou komisi soutěže, která ji v kategorii velké stavby umístila na krásné druhé místo.


Úspěch v soutěži je spojen nejen se zviditelněním se, ale i s finanční odměnou. Město Miroslav získá 60 000 Kč za cenu veřejnosti a 100 000 Kč za druhé místo v kategorii velké stavby. „Naše práce na zámku tímto nekončí. Během pár týdnů začneme opravovat další dvě dřevěná schodiště ve věži zámku a vyměněno bude 21 oken. Aktuálně dokončujeme projekt na opravu severního křídla zámku. Finanční odměny, které vítězství v soutěži přineslo tak použijeme na další plánované opravy,“ doplňuje starosta.

Kamila Kolesová
referentka odboru investic a regionálního rozvoje

REKLAMA