Mezinárodní konference zahájila oslavy 800 let Znojma

Znojmo oslaví 800 let svého povýšení na město až za čtyři roky, už ve středu se ale uskutečnila první akce k tomuto výročí. Byla to mezinárodní konference věnovaná osobě moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Badatelé od nás, ale i z Rakouska a Německa ve čtyřech půldenních blocích ve třinácti přednáškách představili období formování moravského markrabství ve 12. a 13. století i počátky moravských měst, především pak Znojma.


Právě zde sídlil Vladislav Jindřich, bratr českého krále Přemysla Otakara I., a vládl ze Znojma celé Moravě. Byl to také patrně Vladislav Jindřich, kdo dal podnět k povýšení Znojma na město, které se ale formálně uskutečnilo až v roce 1226, tedy čtyři roky po jeho smrti, od níž 12. srpna uplynulo 800 let. Vladislav Jindřich se narodil někdy po roce 1160 českému králi Vladislavu II. V roce 1197 se stal na krátký čas českým knížetem, ale aby se vyhnul válce se svým starším bratrem Přemyslem Otokarem, uznal jeho nástupnictví na český trůn a ukončil tak desítky let trvající přemyslovské spory o vládu nad Čechami. Sám se pak věnoval správě Moravy, jíž vládl celkem 27 let. Za sídelní město si přitom zvolil Znojmo, neboť zpočátku ovládal pouze jižní část Moravy, teprve v letech 1209 – 1213 mu připadlo i Olomoucko a de facto tak vznikla sjednocená Morava, jak ji známe.


Vladislav Jindřich také založil klášter na Velehradě či v proslulém rakouském poutním místě Mariazell.
Konferenci věnovanou době Vladislava Jindřicha, která se konala v Louce, společně zahájili znojemský starosta Jakub Malačka, radní a historik Jiří Kacetl a profesor ze spolupořádající Masarykovy univerzity Martin Wihoda. Výsledkem konference by měl být také sborník přednášek, který bude jistě vítanou lahůdkou pro všechny milovníky znojemské a moravské historie.

REKLAMA