Jak vyzrát na šmejdy a na jejich praktiky

Slzy zoufalství, smutek a zklamání z nepoctivců, kterým věřili a oni je obrali o peníze, zažil nejen senior či seniorka. Šmejdům mnoho z nich doslova darovalo své celoživotní úspory, ale styděli se o tom promluvit. Měli obavu, že budou považováni za hlupáky, kteří naletěli. Po sametové revoluci to byli nejdříve podomní obchodníci s laciným zbožím, vydávaným za luxusní a exkluzivní. Dále pak podvodné firmy na předváděcích akcích, které prodávaly až desetinásobně předražené nádobí, přikrývky, domácí spotřebiče, léčivé lampy či jiné „zázračné“ pomůcky. Občanský zákoník a Zákon o ochraně spotřebitele nastavil v roce 2014 mantinely těmto podvodným praktikám. Šmejdi se pak zaměřili na energetiku. Objektem jejich zájmu se opět stala starší generace, protože má zajištěný stálý příjem.

 

Jako pohádkový drak, kterému po useknutí naroste nová hlava

S tím vším ve Znojmě nedávno během Týdne sociálních služeb veřejnost seznámila Tereza Ševčíková (na fotu vpravo) z poradny Pod křídly ve Valašském Meziříčí. V konferenčním sále znojemské knihovny, kde se přednáška spojená s besedou konala, úvodem přiblížila také filmový dokument Šmejdi, díky kterému začala legislativa více chránit spotřebitele. Shrnula i boj proti šmejdům. Dnes většina obcí a měst podomní prodej zakázala. České obchodní inspekci musí být od roku 2014 povinně hlášeny všechny předváděcí akce a zájezdy. Inspektor na ně může přijít a zjistit, zda firma neobchází zákon, zda mohou lidé od smlouvy odstoupit a zda mohou zboží vrátit. „Mělo to ale háček. Šmejdům zůstala telefonní čísla klientů, a tak jim začali volat. I podle nového Občanského zákoníku lze totiž smlouvu o koupi zboží uzavřít po telefonu, vyjma energií. Od letošního roku vás ale může telefonicky kontaktovat obchodník jen tehdy, pokud mu dáte výslovně souhlas, nebo musí mít vaše číslo dostupné z veřejné databáze, což je telefonní seznam, a ten dnes neexistuje,“ konstatovala Ševčíková.

 

Nezaplést se se „slušným pánem v čistých botách“

Energošmejdi zneužívají elektronické aukce energií, které jsou finančně přínosné pro velké odběratele, jako jsou města a obce, ale ne pro jednotlivce. Seniorům přesto nabízí nejlepší poskytovatele energií, s tím, že ušetří například čtyři tisíce korun ročně. Stačí „jen podepsat“ protokol o kontrole. „Starý pán se pak obrátil na naši poradnu, s tím, že nového dodavatele nechce. Řekl nám, že ho navštívil slušný, šikovný pán s čistými botami, kterému podepsal ‚jen‘ protokol o kontrole, čímž mu sdělil všechny strategické údaje pro novou smlouvu (adresu, příjmení, číslo odběrného místa),“ popsala Ševčíková. Doplnila, že lidé se až do roku 2022 dostávali do obrovských dluhů a exekucí, protože nezaplatili smluvní pokutu za změnu dodavatele.

 

Umí se i mstít

Příkladem je devadesátiletá paní, které před pěti lety zemřel manžel. Měsíc po jeho pohřbu podepsala „solidnímu pánovi“ plnou moc, a ten jí během tří měsíců změnil dodavatele energií. Měla ale cyklickou smlouvu s původním dodavatelem (Centropolem), která se jí automaticky obnovila. Do toho ale přišel další dodavatel. „Napsali jsme mu, že po pěti letech nelze spravedlivě požadovat, aby v takovém závazku pokračovala. Pokud bude vymáhat pokutu, jsme připraveni jít do soudního řízení, včetně zajištění právního zástupce, protože je to v rozporu s dobrými mravy i s Občanským zákoníkem. Šmejdi se pomstili a zrušili jí všechny staré smlouvy, takže seniorka byla bez dodavatele energie. Nakonec jsme jí ho zajistili v místě bydliště, ale trvalo to tři roky. Různé energetické společnosti si ji po tuto dobu přehrávaly „z ruky do ruky,“ shrnula Ševčíková. Současně upozornila, že na jedno odběrné místo mohou být dva dodavatelé. První má právo na dodávání energií, druhý má za porušení smlouvy nárok na pokutu.

 

Novinky, o kterých se moc neví: Výpovědi smluv už bez pokut

Zprostředkovatelé energií nemuseli být dříve nikde přihlášení. Od roku 2019 platí jejich povinná registrace u Energetického regulačního úřadu. Každý dostane číslo a je zapsán na seznam. Zprostředkovatel dodavatele energie musí s klientem vždy uzavřít písemnou smlouvu, už nelze dát jen plnou moc. „I když mi zprostředkovatel najde jiného dodavatele, jako zákazník mohu smlouvu vypovědět do patnácti dnů od zahájení dodávky energie, a to bez jakékoliv pokuty. Platí to i u výpovědi plné moci a u výpovědi zprostředkovatelské smlouvy na dodávky plynu či elektřiny uzavřené před 1. lednem 2023, což mnoho lidí, zvláště seniorů, neví. Zprostředkovatelské smlouvy nyní, podle novely zákona, platí pouze jeden rok. Zanikly tak plné moci s neomezenou platností, které šmejdi často zneužívali k přesouvání zákazníků,“ zdůraznila Ševčíková. Připomněla, že pokud zákazník do roku 2022 vypověděl smlouvu, musel zaplatit pokutu. Od 1. ledna 2023 zákon jasně říká, že pokud smlouvu na dobu určitou vypovíme dříve, je výpovědní lhůta jeden měsíc a to bez jakékoliv pokuty. „Bez postihu je možné také vypovědět smlouvu, pokud nám zaniklo vlastnické právo k odběrnému místu. Písemnou výpověď doložíme například novou nájemní smlouvou při přestěhování. Kdo se do letošního ledna stěhoval, musel zaplatit pokutu,“ připomněla lektorka z poradny Pod křídly.

 

Celý článek si můžete přečíst v aktuálním tištěném vydání Znojemského týdne nebo v jeho elektronické verzi.

REKLAMA