František Merhaut z Oleksovic se dožil 100 let

V úterý 3. října se František Merhaut jako první občan v novodobé historii Oleksovic dožil krásného životního jubilea 100 let. František Merhaut se narodil v Rumunsku a po válce přišel do Skalné u Chebu, kde pracoval v kaolínce. V roce 1956 se přestěhoval i s rodinou do Oleksovic. Pracoval až do svého starobního důchodu v Oleksovicích nejprve v živočišné výrobě a potom ve vinohradě. Jeho největší zálibou je fotbal, kterého je velkým fanouškem. Celých 21 let pracoval jako trenér mládeže ve fotbalovém klubu Dynamo Oleksovice, a když mu to čas dovolil, nevynechal žádný fotbalový zápas místního klubu. Fanouškem fotbalu je svým celým srdcem i doposud, kdy sleduje výsledky mužstva Oleksovic. Ještě své 99. narozeniny oslavil na fotbalovém hřišti v Oleksovicích a poté odešel do pečovatelského domu ve Znojmě. V den svých 100 letých narozenin mu přišli poblahopřát do pečovatelského domu starosta Městyse Oleksovice Zdeněk Koukal s členkou zastupitelstva Zdenkou Varhaníkovou a předali mu za Městys a fotbalový klub Dynamo Oleksovice věcný dar. Občané městyse a celý fotbalový klub Dynamo Oleksovice mu přeje do dalších let hlavně zdraví a ještě hodně radosti ze života.

REKLAMA