Čtyři projekty postoupily do další fáze akce Tvoříme Znojmo

Celý listopad probíhalo online hlasování v šestém ročníku participativního rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo. Lidé svými hlasy rozhodli o čtyřech postupujících návrzích, které budou předloženy k realizaci v roce 2024. Nejvíce hlasů získal za městské části návrh Rekonstrukce interiéru kočičí části městského útulku Načeratice a za Znojmo Krytý venkovní taneční parket s posezením a občerstvením v Městském lesíku.


Jako další v pořadí se umístili projekty Zlepšení akustických vlastností sálů v Popicích a Konicích, a Krytý venkovní taneční parket s posezením a občerstvením v Dolním parku. I tyto budou navrženy k realizaci v následujícím roce. Pro projekt Tvoříme Znojmo byla letos vyčleněna částka 2 miliony korun pro projekty ve městě Znoj­mě a 2 miliony korun pro projekty v městských částech.


„Jsme moc rádi, že se lidé aktivně zapojují do utváření našeho krásného města a pomáhají tak svými nápady přispívat k jeho rozvoji. Děkujeme všem, a to nejen navrhovatelům za nápady a práci, kterou odvedli na svých projektech, ale i hlasujícím. Jsme rádi za každý podnět, který vzejde od občanů, nejen v rámci participativního rozpočtu,“ uvedla starostka města Znojma Ivana Solařová, která je zároveň odpovědným politikem za Zdravé město Znojmo, kam projekt Tvoříme Znojmo patří.
Navrhovatelé jednotlivých projektů představili své návrhy na veřejném projednání 31. října, kde se s projekty mohli seznámit občané. Zde probíhalo i první fyzické kolo hlasování a po celý listopad lidé mohli hlasovat v online hlasování přes Portál občana a systém Munipolis.


Vítězné návrhy projektů budou předloženy radě města a zastupitelstvu města ke schválení a následně příslušným odborům k realizaci. Odbory spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci.

REKLAMA