Výkopové práce na Kollárově ulici odhalily fragmenty středověkého opevnění

V rámci výkopových prací při opravě Kollárovy ulice byly odhaleny části historického mostu. Předpokládá se, že jde o součást středověkého opevnění města. V současné době místo dokumentují archeologové.


Most se skládal ze dvou mostních oblouků a stál samostatně v příkopu před barbakánem, ze kterého se na něj skláněl padací moct. V prostoru pod Vlkovou věží byl postupně budován systém bran, z nichž nejmladší, nyní odkrytá, pochází z 15. století

Na Kollárově ulici aktuálně probíhá komplexní oprava silniční komunikace, a to včetně vybudování nových chodníků a nového veřejného osvětlení. Úpravou projde také nejbližší okolí Vlkovy věže. Součástí projektu je i rekonstrukce plynovodu a menší úpravy na kanalizaci, aby nebylo nutné do nových povrchů v následujících letech zasahovat. Investice města je 6,8 milionů korun bez DPH. 

Archeologické práce nebudou mít vliv na předpokládaný termín dokončení rekonstrukce Kollárovy ulice. Hotovo má být do 4. září 2023. 

REKLAMA