Zelený prstenec kolem Znojma a potok Leska

V roce 1878 vznikl ve Znojmě Zalesňovací a okrašlovací spolek, který postupně zalesnil okolí Znojma, vytvořil gránický lesopark, vysázel Městský lesík a další lokality. Vytvořil i různé aleje a stromořadí a ve své činnosti pokračovali za 1. čsl. republiky. Již v roce 1886 připadl na myšlenku vytvořit kolem města souvislý vycházkový zelený prstenec, který by procházel kolem Dyje do Louky a Sedlešovic a napojil se na východní straně na údolí potoka Lesky. Bohužel, 2. světová válka a následně komunistický režim tuto záslužnou práci spolku přerušily. V době, kdy byl starostou Znojma Petr Nezveda, však Rada města tuto myšlenku oprášila a vznikl záměr vybudovat…

Další informace a fotografie najdete v 12. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

REKLAMA