Uzavřené osudy osobností Znojemska

Volným pokračováním Přehledu událostí roku 2020 ve Znojemském týdnu je dvoustranna věnovaná odchodům osobností Znojemska i těch, které byly z naší republiky i ze Slovenska a měly vztah k našemu regionu. Vzpomínkové čtení o mnoha známých lidech připravil Daniel Rubeš ve spolupráci s Archivem česko–slovenské kultury.

V tištěné podobě 4. čísla našeho týdeníku, který najdete na novinových stáncích, připomíná naše i regionální umělce, spisovatele, publicisty, herce, zpěváky, pedagogy a veřejně činné osobnosti, které nás opustily v prvním pololetí loňského roku, tedy rozmezí od 1. ledna do 30. června. Týdeník je i ke stažení na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

Na snímku je Petr Žák, znojemský pedagog, publicista, divadelník, král na Znojemském historickém vinobraní i starosta při otevírání vinohradů či zarážení hory, tedy akcí pořádaných spolkem Přátel Hroznové kozy.

REKLAMA