Před 75 roky začala novodobá tradice poutního místa Hluboké Mašůvky

Zdeněk Adámek

Před 75 roky se začala utvářet nová podoba nejznámějšího a stále hojně navštěvovaného poutního místa jihozápadní Moravy, Hlubokých Mašůvek.

V roce 1946 tam nastoupil jako administrátor P. Josef Parma, profesor církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně, odkud po skončení II. světové války v r. 1945 odešel a byl ustanoven administrátorem v Únanově. V Hlubokých Mašůvkách v té době působil P. Jan Hanáček, děkan a biskupský rada, který ale vzhledem k věku a zhoršení zdravotního stavu nemohl nadále vykonávat kněžský úřad. Proto byl na jeho místo jmenován P. Josef Parma, který do farnosti na bohoslužby pěšky docházel ze sousedního Únanova. Zdejší mariánské poutní místo si natolik oblíbil, že si předsevzal obnovit upadlé poutě a dát jim novou tvář. Aby se tomuto cíli mohl plně věnovat, rozhodl se k přesídlení do Hlubokých Mašůvek a s velkým úsilím se ihned dal do náročného díla. Právem mu Hluboké Mašůvky vděčí za vybudování poutního areálu a přístavbu kostela. Jeho zásluhou se toto poutní místo dostalo do povědomí obyvatel širokého okolí. Vycházel z dávné tradice sahající až do…

Další informace a fotografie najdete v 15. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

REKLAMA