Evropská cena pro Národní park Podyjí

Tři naše národní parky a jejich přeshraniční protějšky obdržely nedávno certifikáty od Federace chráněných území Evropy EUROPARC. Národní parky Podyjí a rakouský Thayatal, Šumava a německý Bavorský les a Krkonoše a polský Karkonoski park narodowy získaly ocenění potvrzující vysokou kvalitu přeshraniční spolupráce. Ještě předtím, než byla ocenění udělena, odborníci v programu „EUROPARC Transboundary Parks Programme – Following Nature’s design“ dlouhodobě hodnotili spolupráci obou parků, včetně jejich strategických cílů, praktické péče i komunikace s veřejností. Podyjí a Krkonoše certifikát obhajovaly již potřetí a Šumava jej úspěšně obhájila podruhé. „Pro nás je každodenní komunikace s partnery ze sousedního Thayatalu normální provozní zvyklostí. Obě strany vnímají území národních parků jako jeden přírodní a krajinný celek, ve kterém spolu pečujeme o přírodu – ctíme společnou filozofii, máme společné cíle, pracujeme na více společných projektech, které mají nejen odborný charakter. Snažíme se podporovat kontakty místních škol, obcí i dalších institucí v našem přeshraničním regionu, na společných akcích propojovat obyvatele z obou stran hranic a napomáhat tak dobrému sousedství,“ zhodnotil ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Na snímku vpravo s ředitelem Národního parku Thayatal Christianem Üblem (vlevo) a prezidentem Federace Europarc Michaelem Hoškem (uprostřed).

REKLAMA