Do jarní přírody za petrklíči

Prvosenky jarní neboli petrklíče, se dostaly do hledáčku botaniků. Pozorovat je ale může i veřejnost. Pomůže tím nejen k lepšímu poznání této květiny a jí podobných druhů, ale i ke zkoumání vlivu změn v krajině na rozmanitost přírody. Prvosenky se při tom nesmí trhat, protože jsou na Červeném seznamu ohrožených druhů. Je třeba je vyfotografovat, popsat a snímky zaslat na https://nurmenukk.ee/cs. Prvosenka jarní je rostlina světlých lesů, které jsou dnes ohroženým stanovištěm, protože se v nich již tradičně nehospodaří. Dřívější péče byla založena na pravidelném ořezávání výmladků, osekávání větví či pastvě dobytka. Protože chybí, dochází k prolínání stromového a keřového patra a tím k ochuzení druhové rozmanitosti…

Další informace a fotografie najdete v 16. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

REKLAMA