U Jaroslavic se utrhl svah a ucpal Mlýnský náhon

Ohromná masa zeminy ze svahu v délce sto metrů se u Jaroslavických rybníků nedávno utrhla a sesunula do Dyjskomlýnského náhonu. Ucpala koryto vodního toku, který dál pokračuje do Rakouska. Došlo k mimořádné situaci, kdy musela být zastavena část odběrů vody pro závlahy. Na místo okamžitě vyrazili pracovníci Povodí Moravy, aby obnovili průtočnost náhonu, jehož voda slouží především pro odběry vody na závlahy, pro napouštění Jaroslavických rybníků i pro dodávky surové vody Rakousku.


Kvůli riziku dalších sesuvů byl přivolán geotechnik, navrhl postup sanace sesuvu a dohlížel také na průběh prací. Ihned po zhodnocení situace začalo Povodí Moravy odstraňovat stromy z místa sesuvu i z koryta Dyjskomlýnského náhonu. „Zasahovalo několik kráčejících bagrů, nákladní vozy a další těžká technika našeho podniku. Odtěženou zeminu jsme odtud ihned odváželi. Naším cílem bylo bezpečně a co nejrychleji obnovit přítok do náhonu a dodávky vody pro zemědělce, rybáře i rakouskou stranu,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.


Po odtěžení sesuvu geotechnik lokalitu opět prohlédl. Doporučil, aby před napuštěním náhonu byla zpevněna pata sanovaného svahu lomovým kamenem. Tyto práce vodohospodáři dokončili po týdnu. „Vyhradili jsme vtoková stavidla v Krhovicích a obnovili průtok v Dyjskomlýnském náhonu. V současnosti jsou již všechny odběry vody obnovené. Děkuji všem našim spolupracovníkům, kteří se na odstranění této havárie podíleli. Patří jim velké poděkování za bleskovou akci, pracovní úsilí a obětavost. Spokojenost s rychlým zásahem nám vyjádřili i odběratelé vody a kolegové z Rakouska,“ ocenil Gargulák.


O havárii a o průběhu odstraňování jejích následků byli od prvního dne informovány Lesy ČR, protože k sesuvu došlo z jejich pozemků, dále vodoprávní úřad, odběratelé vody, dotčené obce i rakouská strana. Voda z náhonu zásobuje i Jaroslavické rybníky, ve kterých se chovají kapři. Jak informoval vedoucí jaroslavické provozovny Rybníkářství Pohořelice Martin Kozlík, problémy s vodou pro ryby neměli, protože vodohospodáři havárii velmi brzy odstranili.

REKLAMA