Odměna 1 000 000,- Kč !!!!

Odměna 1 000 000,- Kč za informace vedoucí k objasnění okolností spáchání trestného činu

Dne 28.1.2020 došlo ve Znojmě na ulici Nová Oblekovická ke konfliktu mezi Filipem Staškem a Františkem Bártou působícím ve Znojmě jako TAXIKÁŘ.

Dle závěrů soudů se měl Filip Stašek dopustit pokusu trestného činu, když měl poranit nožem Františka Bártu.

Jsme přesvědčeni, že nebylo dostatečně objasněno, co se dne 28.1.2020 mezi Filipem Staškem a Františkem Bártou přesně odehrálo. Soudy se dle našeho názoru nezabývaly tím, co danému incidentu předcházelo, zejména jak se choval František Bárta.

Tímto vypisujeme odměnu ve výši 1  000 000,- Kč za poskytnutí informací vedoucích k objasnění toho, co se mezi Filipem Staškem a Františkem Bártou odehrálo dne 28.1.2020 před tím, než došlo k výše popsanému incidentu.

Touto výzvou se zejména obracíme na obyvatelé města Znojma a „taxikáře“, kteří by mohli mít o dané události k dispozici jakékoliv bližší informace.

Prosíme o informace na  číslo  720 208 608

Finanční prostředky jsou složeny u advokáta, který posoudí nakolik mohou poskytnuté informace pomoci a též zrealizuje vyplacení odměny. Takto postupujeme za účelem zajištění transparentnosti. Děkuje rodina Filipa Staška.

Placená Inzerce

REKLAMA